REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MI ELKÜLDJÜK ÖNNEK A KÖNYVELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST INGYENESEN!

Könyvelési megbízási szerződés

 

 

amelyet kötöttek:

 

Megbízóként:

 

Név/ Cégnév:

 

Székhely:

 

Adószám:

 

Cégjegyzékszám:

 

Egyéni vállalkozó nyilvánt.szám:

 

Képviselő:

 

Levelezési cím:

 

E-mail cím:

 

Honlap cím:

 

 

(a továbbiakban: Megbízó)

 

Megbízott Könyvelő Irodaként /Egyéni vállalkozó könyvelőként

 

Név/Cégnév:

 

Székhely:

 

Adószám:

 

Cégjegyzékszám:

 

Egyéni vállalkozó nyilvánt.szám:

 

PM regisztrációs szám:

 

Adótanácsadói/adószakértői regisztrációs szám:

 

Képviselő:

 

Levelezési cím:

 

E-mail cím:

 

Honlap cím:

 

 

(a továbbiakban: Megbízott)

1. A SZERZŐDÉS CÉLJA:

 

1.1. A szerződés célja, hogy a szerződés tárgya által meghatározott körben a Megbízó eleget tehessen a jogszabályokban  előírt könyvvezetési, beszámolókészítési, és adókötelezettségeinek, és ezzel a Megbízó rendelkezésére álljanak a  működésére, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vonatkozó  információk.

1.2. Jelen szerződés célja az is, hogy a Megbízott – mint aki e szerződés alapján a Megbízó nevében adatfeldolgozóként (GDPR. 28. cikk) természetes személyek személyes adatait is kezeli – a Megbízó részére jelen szerződésbe foglalt kötelezettségvállalásaival megfelelő garanciákat nyújtson az adatkezelése GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

2.1. Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi könyvviteli, adózási és bérszámfejtési feladatok elvégzésével:

Könyvvezetési, beszámolókészítés feladatok:

 a) Főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése;

b) Vevők analitikus nyilvántartása;

c) Szállítók analitikus nyilvántartása;

d) Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása;

e) Év végi zárás;

f) Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint meghatározott formában;

g) Letétbehelyezés, közzététel.

 

Adózási feladatok:

 a) A Megbízó aktuális esedékes adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján, és erről tájékoztatás a Megbízó részére az adófizetési határidő előtt;

b) Az állami és önkormányzati adóhatóságokhoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása;

c) Önellenőrzés elkészítése, benyújtása;

d) Adónyilvántartások vezetése;

e) Adóhatósági adatszolgáltatás teljesítése (kivéve online pénztárgép, és online számla adatszolgáltatás)

f) Adófolyószámla egyeztetése.

".." 

 

A teljes Könyvelői Megbízási Szerződést egy egyszerű regisztrációt követően elküldjük Önnek e-mailben!