Szabályzatok

Adatvédelem – GDPR (General Data Protection Regulation)

   Adatvédelem – GDPR (General Data Protection Regulation)    1.Adatvédelmi és GDPR áttekintés A

Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT   Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat")

Aláírási címpéldány

Aláírási címpéldány minta   Aláírás-minta Alulírott ................................... (sz.:....................................

Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT (RT.) [2006. évi IV. törvény 12. § (1) bekezdés; 171- 284. §] Zártkörűen

Bizonylati szabályzat

Bizonylati szabályzat Számviteli bizonylat (továbbiakban: bizonylat) minden olyan külső és belső okmány - függetlenül

Cégautó üzemanyag elszámolása

Cégautó üzemanyag elszámolás minta   Cégautó üzemanyag elszámolás         Név:

Eszközök és források értékelési rendjére vonatkozó szabályzat

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT    A szabályzatot

Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI RENDJÉRE VONATKOZÓ

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (minta)

Iratkezelési szabályzatot azoknak a gazdálkodó szervezeteknek kötelező készíteni, akikre – a keletkezett

Kiküldetési iratminta

 Kiküldetés Belföldi kiküldetés elrendelése (Mt. 105. §). címzett 1. Az Mt. 105. §-ának

Meghatalmazás

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS [1959. évi IV. törvény 222 - 223. §] Alulírott [ügyvezető neve], mint

Önköltség számítási szabályzat

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Az önköltség számítása a kalkuláció

Pénzkezelési szabályzat

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja, hogy

Reprezentációs kiadások szabályzata

Reprezentációs kiadások szabályzata A szabályzat célja, hogy meghatározza a személyi jövedelemadóról

Részletfizetési kérelem

Részletfizetési kérelem   Cég neve:  Kelt:  Címe:  Iktatószám:  Címzett

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat Szabályzat a vállalkozás használatában lévő feleskeges vagyontárgyak

Számviteli politika szabályzat 2016

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT A számviteli politika szabályzat célja írásban rögzíteni -

Személygépkocsi használati szabályzat

SZEMÉLYGÉPKOCSI  HASZNÁLATI  SZABÁLYZAT  Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat I. Társaság 1. A Társaság célja, üzletpolitikája 2.

Szöveges számlarend-Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.

Szöveges számlarend-Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.   Segédlet

Szöveges számlarend-Segédlet a szöveges számlarend összeállításához II.

  Szöveges Számlarend- Segédlet a szöveges számlarend összeállításához II.   385.

Szövetkezet alakuló közgyűlés jegyzőkönyve

Alakuló közgyűlés jegyzőkönyve   amely készült  órai kezdettel a  Szövetkezet   alakuló

Szövetkezet alapszabálya

Szövetkezet alapszabálya    Szövetkezet Alapszabálya  A jelen alapszabályt aláíró

Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjainak elfogadó nyilatkozata

A(z)  szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának/elnökének 1    ELFOGADÓ NYILATKOZATA   Alulírott

Taggyűlési meghívó

Taggyűlési meghívó  Ezen iratminta segítségével elkészítehtei  a meghívót

Társasági szerződés Bt. részére

Társasági szerződés  Ezen iratminta segítségével könnyen elkészítheti a Betéti

Társasági szerződés Kft. részére

A közkereseti társaság szerződésmintája   Társasági szerződés Alulírott tagok, a

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta   Nyilvántartást készítő vállalkozás adatai: Név: