REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MI ELKÜLDJÜK A TELJES SZAKMAI ANYAGOT INGYENESEN!

Levegőtisztaság-védelmi éves bevallásaink elkészítését segíti az OKIR Kapu új, határérték ellenőrző funkciója, amelynek segítségével bevallásunk elkészítése után összefoglalva láthatjuk, hogy a tárgyévet tekintve volt-e bármiféle határérték-túllépésünk.

Minden év március 31.-ig levegővédelmi éves bevallást kell készíteniük a bejelentésre kötelezett légszennyező forrást üzemeltető szervezeteknek, számot adva ezzel a tevékenységükkel kapcsolatos levegőterhelés éves mértékéről. A levegő védelmével kapcsolatos legfontosabb kötelezettségeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet egyebek mellett meghatározza az engedélyköteles, illetve adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező források körét, a levegővédelmi jelentéstípusokat, az adatszolgáltatások tartalmi és egyéb követelményeit. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatásokat tekintve három fő jelentéstípust különböztetünk meg: alapbejelentés (LAL), éves jelent

és (LM), illetve szükség esetén változásjelentés. A március végi határidő a légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) szempontjából fontos számunkra, eddig a határidőig ugyanis valamennyi, LAL alapbejelentéssel már rendelkező légszennyező forrás előző évi kibocsátásairól számot kell adnunk.

Az LM jelentések alapján történik a kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzése, és ezek felhasználásával készülnek a nemzetközi és európai uniós adatszolgáltatások is.

 

A levegőtisztaság-védelmi éves bevallásokat elektronikus úton, az online OKIR Kapu rendszerben kell elkészíteni és benyújtani. Az OKIR Kapu adatszolgáltató rendszer a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ linken érhető el. A rendszerhez a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás a rendelet szerinti engedélyköteles*, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás. (*Engedélyeztetéssel mindazon gazdálkodó szervezeteknek számolnia kell, akik helyhez kötött légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást kívánnak létesíteni, vagy akár bővíteni, módosítani, esetleg az alkalmazott levegőterhelő technológiát szándékozzák változtatni.)

E légszennyező források üzemeltetői legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg (illetve ha ez nem értelmezhető, úgy legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt) a területi környezetvédelmi hatóság részére levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) tesznek.

Azon források üzemeltetőinek, amelyek esetén a rendelet LAL bejelentés teljesítését írja elő, a tárgyévet követő év március 31-ig éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) is be kell nyújtaniuk.

Az adatszolgáltatásra kötelezett tevékenységekre álljon itt a teljesség igénye nélkül néhány példa: autófényező műhely kürtője; kazán kéménye (megjegyzés: engedélyt csak 140 kW névleges bemenő hőteljesítmény elérése esetén szükséges kérni); festő és lakkozó kabinok elszívó kürtője; nyomdagép elszívó kürtője; felületkezelésnél alkalmazott maratósor kürtője; formaleválasztó gép elszívásának kürtője; szárító kemence kürtője; portalanító/lefúvató egység kürtője; oldószeres tisztítás elszívásának kürtője; meddőhányó; pernyehányó; hulladéklerakó; külszíni bánya rekultiválatlan területe.

 

A határérték ellenőrző funkció a LAIR-LM rendszerben (LAIR Levegőtisztaság-védelem / LAIR: LM Légszennyezés mértéke éves bejelentés) a felső menüsorból érhető el.

Telephely

Technológiák

Berendezések

Források

Határérték ellenőrzés

Adminisztráció

 

A Határérték ellenőrzés menüpontot lenyitva az alábbi funkciókat láthatjuk:

  • Technológiák határértékei
  • Források havi vizsgálata
  • Források negyedéves vizsgálata
  • Technológia szintű vizsgálatok

 

Technológiák határértékei

A „Technológiák határértékei” a telephelyen üzemelő technológiák kibocsátási határértékeit részletezi, amelyeket a környezetvédelmi hatóság a LAIR: LAL adatszolgáltatás beküldése után állapított meg.

A táblázat az alábbi adatokat tartalmazza:

Technológia azonosító

Technológia

Csoport kód

Csoport (szennyezőanyag)

Határérték előírás

Mértékegység

Érvényesség kezdete

(LAL alapján)

 

Források havi kibocsátási adatainak ellenőrzése

A „Források havi kibocsátási adatainak ellenőrzése” a technológia pontforrásaira előirt kibocsátási határértékeket hasonlítja össze a jelenlegi LAIR: LM adatcsomagba felvitt negyedéves koncentráció értékekkel. A táblázatot a Határérték felett = igen feltétellel leszűrve kigyűjthetők azok a légszennyező anyagok, amelyek tekintetében határérték túllépés történt.

A táblázat az alábbi adatokat tartalmazza:

 

Hónap

Technológia azonosító

Technológia

Forrás azonosító

Csoport kód

Csoport (szennyezőanyag)

 

Határérték előírás

Mértékegység

Számított határérték

Koncentráció (mg/Nm3)

Korrigált koncentráció (mg/Nm3)

Határérték felett (igen/nem)

 

 

A teljes szakmai cikket egy egyszerű regisztrációt követően elküldjük  e-mailben!