REGISZTRÁLJON ITT, ÉS MI ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES DOKUMENTUMOT INGYENESEN!

Adózás és könyvelés - a KATA hatálya alól kikerülő egyéni és társas vállalkozások választási lehetőségei

 
TARTALOMJEGYZÉK

 • A kisadózó vállalkozók tételes adójának új szabályai
 • Az új KATA alanyai
 • Belépés az új KATA hatálya alá; az adózás új szabályai
 • Társadalombiztosítás
 • Iparűzési adó
 • Átmeneti szabályok
 • Alternatívák a KATA-ból „kieső” egyéni vállalkozók számára
 • A vállalkozói személyi jövedelemadózás választása
 • Az átalányadózás
 • Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)
 • Könyvelés az Szja törvény hatálya alatt
 • Át-, illetve visszatérés a számviteli törvény hatálya alá
 • Társasági adó vagy kisvállalati adó?
 • Helyi iparűzési adó
 • A társas vállalkozások teendői a „régi” KATA megszűnése kapcsán
 • Közös, az egyéni vállalkozókat is érintő szabályok
 • MELLÉKLET - Kata hatálya alól a számviteli törvény hatálya alá - segédlet a nyitómérleg összeállításához
 • REGISZTRÁLJON ITT, ÉS MI ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES DOKUMENTUMOT INGYENESEN!

 

I. FEJEZET

A Magyar Közlöny 2022. július 18-án megjelent száma (2022/118.) alapjaiban változtatta meg mintegy 450 ezer kisvállalkozó szakmai életét.  Ugyanis a Magyar Közlöny említett számában hirdette ki a jogalkotó a kisadózók tételes adójának új szabályait előíró törvényt. Ez a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, amely 2022. szeptember 1-jével lép hatályba, kivéve a már 2022. augusztus 1-től hatályos, az adóalanyiság keletkezésének és megszűnésének szabályait rögzítő 4.§-ára. Ezzel párhuzamosan – 2022. augusztus 31-ig – még a „régi” Kata tv. is hatályos. Tovább árnyalja a képet az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet, amely a kisadózókra vonatkozó átmeneti szabályokat is előír. (A kormányrendelet a Magyar Közlöny 2022. augusztus 9-i, 134. számában került kihirdetésre.)

Kiadványunk abban kíván segítséget nyújtani az érintett vállalkozói körnek, hogy a megváltozott jogszabályi környezetben megtalálják a számukra leginkább megfelelő vállalkozási formát és adózási módot, és „katás múltjukat” a szabályoknak megfelelően zárhassák le.

Az új szabályok szerint – és ezt a Pénzügyminisztérium e tárgyban kiadott tájékoztatója is megerősíti –, azok a kisadózó egyéni vállalkozók, akik a továbbiakban nem jogosultak ezen adózási mód választására (például azért, mert az Art. fogalmai szerinti kifizetőknek is számláznak–, 2022. szeptember 1-től átkerülnek a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá.

Másként fogalmazva: az érintett egyéni vállalkozók augusztus 31-ig a „régi” Kata tv. szerint teljesítik az adókötelezettségüket. Ezt követően vagy az átalányadózás vagy a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint adóznak. Ők 2022. október 31-ig jelenthetik be az állami adóhatósághoz az átalányadó választását. Ez azért fontos dátum, mivel az Szja tv. hatálya alá visszakerült egyéni vállalkozók főszabály szerint a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adóznak, így az átalányadó választását külön kell jelezni.

(Az említett határidő azokra az egyéni vállalkozókra is vonatkozik, akik az „új” Kata tv. szabályai szerint is választhatnák a kisadózók tételes adója szerinti adófizetést, de valamilyen okból másként döntenek.)

A „régi” Kata tv. szerinti adóalanyiság 2022. augusztus 31-ével bezárólag a törvény erejénél fogva mindenképpen megszűnik, az adónem valamennyi alanyát érintően, azaz azokra vonatkozóan is, akik az új szabályok szerint is jogosultak a KATA választására. Ez utóbbiaknak, ha továbbra is szeretnének ezen adónem hatálya alatt maradva adózni, e tényt  2022. augusztus 31-ig be kell jelenteniük az adóhatósághoz.

Azok, akik nem adózhatnak a továbbiakban a Kata tv. szabályai szerint, azaz

 • a társas vállalkozások (betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég) feltétel nélkül kiesnek a KATA lehetséges alanyainak köréből, továbbá
 • azok az egyéni vállalkozók sem adózhatnak kisadózóként, akik csak az Szja tv. fogalmai szerint minősülnek egyéni vállalkozónak (állatorvos, ügyvéd, közjegyző), valamint

azok az egyéni vállalkozók sem maradhatnak a Kata tv. hatálya alatt, akik ugyan az az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben (Evectv.) rögzített feltételeknek megfelelve, egyéni vállalkozónak minősülnek, de
= az Art. fogalmai szerinti kifizetőknek – vállalkozóknak, társasházaknak, önkormányzatoknak, egyéb szervezeteknek – is végeznek munkát, azaz nem csak és kizárólag lakossági szolgáltatásokat nyújtanak, illetve e körben érétkesítik termékeiket;
= nem főállásban folytatják az egyéni vállalkozásukat, azaz többes jogviszonyosok (például tagjai egy kft-nek, heti 36 órás foglalkoztatást elérő munkaviszony mellett egyéni vállalkozók, a Tbj. tv. fogalmai szerint kiegészítő tevékenységűek (nyugdíjasok).

A Kata tv. hatálya alól kikerülő vállalkozóknak célszerű megvárniuk, amíg a törvény „kipaterolja” őket, azaz 2022. augusztus 31-ig katásként adózniuk, ha szeretnének élni az emelt összegű bevételi értékhatár (a korábbi 12 millió forint helyett 18 millió forint éves összeg, ameddig a 40 százalékos különadóval nem kell számolni) lehetőségével.
Azok, akik kitartanak augusztus 31-ig, a kisadózóként eltöltött hónapokra 1,5 millió, különadó alól mentes bevétellel számolhatnak, míg azok, akik korábban (már augusztus 1-től) kiléptek az adónem hatálya alól, csak 1 millió forintot vehetnek figyelembe minden olyan hónapra, amelyben kisadózóként tettek eleget adófizetési kötelezettségüknek.

Fontos, hogy azok az egyéni vállalkozók, akik korábban is kisadózók voltak, és az új szabályok szerint is maradhatnak e körben, nem válnak automatikusan az „új” Kata tv. adóalanyaivá 2022. szeptember 1-tő! Nekik is be kell jelentkezniük a 22T101E jelű nyomtatványon az új törvény hatálya alá: az erre vonatkozó nyilatkozatukat 2022. augusztus 1-jétől tehetik meg, de a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre.
A NAV értesítő levélben tájékoztatja majd az egyéni vállalkozót arról, hogy az új KATA szerinti adózóként nyilvántartásba vette.

Az új szabályok szerint KATÁT választó egyéni vállalkozóknak 45 napon belül – 2022. október 15-ig – vagy február 15-ig az adóhatóság számára be kell jelenteniük, ha helyi iparűzési adóban az egyszerűsített (2,5 millió forintos) adóalap-megállapítást választják.

Amennyiben a korábbi szabályok alapján katás egyéni vállalkozó semmit nem tesz, azaz nem jelentkezik be az „új” Kata v. hatálya alá, és arról sem tesz nyilatkozatot, hogy a személyi jövedelemadózásban az átalányadózás szabályait szeretné alkalmazni, akkor – ahogyan arról már volt szó – automatikusan az Szja törvény alanyává válik, és a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai vonatkoznak rá.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy annak az egyéni vállalkozónak, aki nem lesz jogosult az Kata tv. szerinti adózásra, és nem is kíván átalányadózást választani – az áttérés kapcsán nem kell semmilyen bejelentést tennie.
Arra azonban fel kell készülnie, hogy a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályainak megfelelően, nyilvántartásait 2022. szeptember 1-től az Szja tv. 5. számú mellékletének megfelelően kell vezetnie.

(Ha az egyéni vállalkozó az új szabályok szerint is jogosult a KATA választására, de elmulasztja a hatálya alá való bejelentkezést, a későbbiekben is élhet az erre vonatkozó választási jogával. Az új adóalanyiság bejelentésére vonatkozó nyilatkozat – a 22T101E jelű nyomtatványon – legkorábban 2022. augusztus 1-jén tehető meg, de az adóalanyiság a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozatok esetén is 2022. szeptember 1-jétől jön létre. Szeptember 26-án vagy azt követően, de még október 1-je előtt megtett bejelentés esetén pedig az adóalanyiság kezdete 2022. október 1-je.)

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS MI ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES DOKUMENTUMOT INGYENESEN!

Az az egyéni vállalkozó, akinek KATA-adóalanyisága 2022. augusztus 31-vel megszűnik, és a továbbiakban az Szja tv. 50-56.§-ai szerinti átalányadózást szeretné alkalmazni a 2022. adóévre vonatkozóan, e tényt 2022. október 31-éig jelentheti be, a 22T101E adatlapon.

A bejelentéssel ez esetben az egyéni vállalkozó átalányadós adóéve 2022. szeptember 1-én kezdődik és 2022. december 31-ig tart.
Az átalányadózó egyéni vállalkozók az iparűzési adóalapjukat az ezen adózási módhoz kapcsolt, speciális szabályok szerint is megállapíthatja.

Ez azt jelenti, hogy az egyéni vállalkozó átalányadó alapjának 120 százaléka (de legfeljebb a bevétel 80 százaléka) lesz az iparűzési adó alapja. Az egyéni vállalkozónak e választását is be kell jelentenie az adóhatóságnak, legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig. (Ilyen bejelentés hiányában az adózónak az általános szabályok szerint kell megállapítania és megfizetnie az iparűzési adóját.)

A korábban (legkésőbb 2022. augusztus 31-ig) katás betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda 2022. szeptember 1-től automatikusan a társasági adó alanyává válik, kivéve, ha intézkedik más adózási mód, azaz a kisvállalati adózás (KIVA) választásáról.

Ezt természetesen csak akkor teheti meg, ha eleget tesz a kisvállalati adóalanyiság választásához kapcsolt törvényi feltételeknek, és e választását legkésőbb 2022. augusztus 31-ig elektronikus úton bejelenti az adóhatóságnak, az e célra rendszeresített nyomtatványon, a „22T201T jelű nyomtatványon.

Az is lehetséges, hogy a társaság a társasági adóalannyá válását követően dönt a kisvállalati adó választásáról. Ez esetben a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választását később is bejelentheti, az adóalanyiság a bejelentés hónapját követő hónap 1. napjától jön létre.

Fontos, hogy abban az esetben, ha a volt katás cég előbb a társasági adó hatálya alá kerül, majd onnan lép át a kisvállalati adózásra, több és bonyolultabb „papírmunkával” kell számolnia, mintha eredetileg is a kisvállalati adózást választotta volna KATA adóalanyiságának megszűnését követően.

Ha a társaság KIVA adóalanyisága 2022. szeptember 1-jével kezdődik, akkor számára az első adóelőleg-megállapítási időszak 2022. szeptember 1-től szeptember 30-ig tart. Ezen időszak adóelőlegét 2022. október 20-ig kell bevallani és megfizetnie.

A kisvállalati adóra áttérő társaság választhatja a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített módját is, ami azt jelenti, hogy az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 20 százalékkal növelt összegében állapíthatja meg. Ezt a választását be kell jelentenie az adóhatóságnak, az adóévről szóló bevallása benyújtására előírt határidőig.

A Kata tv. hatálya alól kikerülő cég (ideértve az egyéni céget is), akár a társasági adó, akár a kisvállalati adó alanya lesz,  2022. szeptember 1-ével automatikusan – minden bejelentés nélkül – a számviteli törvény hatálya alá kerül, annak rendelkezései szerint kell könyvelését vezetnie és beszámolóját elkészítenie. (Erről később még lesz szó.)

 

A teljes dokumentumot egy egyszerű regisztrációt követően elküldjük Önnek e-mailben!