REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT!

Integrált kockázatkezelési szabályzat

 

 

 

 

 

Az integrált kockázatkezelési szabályzat

 

I. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának jogszabályi meghatározása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.

Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése során a vezető feladata:

 • a szervezet egészét átfogó kockázatkezelési stratégia kialakítása;
 • a kockázattűrő képesség mértékeinek meghatározása;
 • a kockázatkezelési folyamatok előírása, feltételeinek biztosítása, és betartásának megkövetelése;
 • a kockázatokkal kapcsolatos információk folyamatos szolgáltatása;
 • a kockázatokra adott válaszokkal összefüggő döntéshozatal;
 • a kockázatokra való tényleges reagálás megvalósítása;
 • a kockázatkezeléssel kapcsolatos elszámoltathatóság biztosítása.

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT!

I.1. A szabályzat célja:

A belső kontrollrendszer öt elemén belül a kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthetőek legyenek.

Az integrált kockázatkezelési tevékenység során felmérjük és megállapítjuk a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározzuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.

Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe vesszük az ágazati útmutatókat is.

A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.

A költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl ki. Belső ellenőr szervezeti felelősnek nem jelölhető ki.

(Ha a költségvetési szerv integritás tanácsadót foglalkoztat, akkor az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásával kapcsolatos feladatokat az integritás tanácsadó látja el.)

 

II. A kockázat kezelési rendszer kialakítása, működtetése és a felelős személyek 

A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata.

A folyamat magában foglalja:

 • a kockázatok azonosítását;
 • a kockázatok kiértékelését;
 • a szervezet kockázatokra való hajlamosságának (kockázatérzékenységének, kockázattűrésének) értékelését;
 • a válaszok kialakítását a kockázatokra;
 • az integrált kockázatkezelési intézkedési tervek megvalósítása, valamint a kockázatok és a kockázatokra kialakított válaszok folyamatos monitoringát.

Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítására bizottságot / munkacsoportot kell létrehozni.

A kockázatkezelési bizottság/ munkacsoport tagjai:

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT!

 • integritás tanácsadó (bizottság/munkacsoport koordinátora);
 • kockázatmenedzser (ha nincs integritás tanácsadó, de van a szervezetben kockázatmenedzser, akkor ő lesz a munkacsoport koordinátora);
 • belső kontroll koordinátor;
 • folyamatgazdák, illetve nagyobb szervezet esetén a folyamatgazdák képviselői

A kockázatkezelési bizottság/munkacsoport feladatai:

 • a folyamattérkép és folyamatleírások mentén előkészíti a kockázatok felmérését,
 • a folyamattérkép és a folyamatleírások biztosítják a kockázatkezelési rendszer teljes körűségét és zártságát;
 • a folyamatok mellett – ha a szervezetnél projektek keretében is végeznek munkát – érdemes a projekteket külön egységként kezelni a kockázatkezelési rendszerben;
 • kockázatok kis csoportokban (célszerű folyamatonként, az adott folyamatban résztvevő minden szervezeti egység képviselőjének részvételével megszervezni) történő azonosításának megszervezése, lebonyolítása – integrált kockázati leltár (risk inventory) kialakítása;
 • az azonosított kockázatok csoportosítása, rendszerezése;
 • az azonosított kockázatok alapján a kockázati tényezők meghatározása;
 • a meghatározott kockázati tényezők alapján elkészíti a kockázatértékelés alapját képező kockázati kritérium mátrixot;
 • a folyamatgazda azonosítja a felelősségi körébe tartozó folyamat kockázatait, elkészíti a kockázatok értékelését, javaslatot tesz a kockázatviselési tűréshatárra és a kockázatra adott javasolt válaszokat azon kockázatok esetében;
 • a folyamatgazdák szintjén nem kezelhető kockázatok esetében a kockázatok értékelését és a kockázatok kezelésének stratégiáját a bizottság/munkacsoport alakítja ki, mindemellett felülvizsgálja az egyes szervezetek által elkészített elemzéseket és intézkedési javaslatokat is – ezeket összefoglalja és felterjeszti a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásra;
 • az első évet követő években évente legalább egyszer felülvizsgálja az előző évi integrált kockázatkezelési intézkedési tervek hatékonyságát, megvalósulását.
 • A szervezet életében már önmagában nagy változást hoz a kockázatkezelési rendszer

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT!

A belső ellenőrzés csak megfigyelőként vehet részt a kockázatkezelés folyamatában – kivéve, amikor a belső ellenőrzési folyamat folyamatgazdájaként jár el. A belső ellenőrzés függetlenségének és objektivitásának megőrzése érdekében nem vehet részt operatívan a kockázatkezelési folyamatban, de tekintettel arra, hogy a belső ellenőrzés átfogó ismeretekkel rendelkezik a szervezetről és a szervezet kockázatairól – kizárólag tanácsadási tevékenysége keretében –, független értékelés nyújtásával segítheti a kockázatkezelési bizottság/munkacsoport munkáját.

A kockázatkezelési tevékenység akkor lesz hatékony, ha

 • a kockázatkezelési tevékenységet integrálják az adott szervezet folyamataiba;
 • a kockázatkezelési intézkedési tervet következetesen végrehajtják, illetve végrehajttatják;
 • a kockázatkezelési intézkedési terv végrehajtását ellenőrzik, szükség esetén a szükséges beavatkozásokat megteszik;
 • a kockázatelemzés eredményeinek szükség szerinti gyakorisággal történő aktualizálását, és ez alapján a kockázatkezelési intézkedési terv módosítását, végrehajtják;
 • a lezárult kockázatkezelési intézkedési terveket értékelik.

A feladatmegosztást a szervezeten belül (ki miért felelős az integrált kockázatkezelési rendszerben) jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A Kockázatkezelés felelősei

Az államháztartási szervezet vezetőjének a felelőssége, hogy

 • kialakítsa a kockázatkezelési rendszert
 • gondolkodjon a kockázatkezelési rendszer működtetéséről
 • törekedjen a kockázatkezelési rendszer fejlesztésére
 • felel a kockázatkezelési feladat megindításáért és a kockázatkezelési rendszer fejlesztéséért és működtetéséért
 • a kockázatkezelési folyamat megindítása céljából kijelöli a különböző területek kockázatkezelési felelőseit, akik segítik a vezető feladatait, illetve részt vesznek a kockázatok azonosításában, értékelésesben a kockázatok kezelésében, nyilvántartásában.
 • döntsön a kockázatok értékelése során alkalmazott módszerekről
 • meghatározza az elfogadható kockázati szintet, kockázati tűréshatárt
 • REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES ÉS AKTUÁLIS INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT!

 • ellássa a tűréshatárok feletti kockázatokkal kapcsolatos feladatokat.
 • intézkedéseket tegyen a kockázatokhoz kapcsolódó válaszlépésekre, azaz a kockázat megszüntetésére, csökkentésére, megosztására és elfogadására
 • gondoskodik a kockázatkezelési nyilvántartás vezetéséről
 • gondolkodik a kockázatkezelésre adott válaszlépések nyomon követeséről
 • rendszeren felülvizsgálja a kockázatkezelést