FIGYELEM! EZ A DOKUMENTUM MÁR NEM FRISS!

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja, hogy meghatározza a vállalkozás pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatokat:

 1. a bankszámláin, illetve készpénzben történő pénzforgalom lebonyolításának rendjét,
 2. a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályait,
 3. a készpénzben és kincstári számlán tartott pénzeszközök forgalmát,
 4. a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét,
 5. a napi záró készpénzállomány maximális mértékét,
 6. a pénzszállítás rendjét,
 7. a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat,
 8. a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat

 

Vállalkozás neve:

Vállalkozás székhelye:

Vállalkozás cégjegyzékszáma: 

 

TARTALOMJEGYZÉK

I.     Az pénzkezelési szabályzat elkészítésének kötelezettsége

II.   Az pénzkezelési szabályzat célja

FIGYELEM! EZ A DOKUMENTUM MÁR NEM FRISS!

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

III.      A pénzkezelés alapvető személyi feltételei a vállalkozásnál

IV.      A pénzforgalom és pénzkezelés szabályai

IV. 1. A pénzkezelés módjai

IV.2. A pénzkezelés rendjéért felelős személy

IV.3. Fizetési módok

IV.4. Bankszámlák kezelése

IV.4.1. A bankszámla kezelés általános szabályai

IV.4.2. A vállalkozás pénzforgalmi bankszámlái

IV.4.3. A vállalkozás nevére szóló bankkártyák használata

IV.5. A pénztár(ak) kezelése

IV.5.1. Általános készpénzkezelési szabályok

IV.5.2. Pénztári nyilvántartások vezetése

IV.5.3. Pénztárgépek használata

IV.5.4. Munkabér táppénzek és egyéb illetmények kifizetése készpénzben

IV.5.4. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása

IV.5.5. A pénzkezelés szigorú számadású nyomtatványai

IV.5.6. A pénztárban elhelyezett letétek nyilvántartása és kezelése

IV.6. Értékpapírok kezelésének és nyilvántartásának rendje

IV.7. Valutapénztár 

V.       Pénztári ellenőrzés

FIGYELEM! EZ A DOKUMENTUM MÁR NEM FRISS!

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

VI.      Pénztár átadás-átvétele

VII.     Záró rendelkezések

1.    számú melléklet: Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

2.    számú melléklet: Bankkártyák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

3.    számú melléklet: Házipénztárban elhelyezett letétekről: idegen pénzeszközök,  tárgyi letétek, értékpapírok nyilvántartása

4.    számú melléklet: Megbízás pénztárosi feladatok ellátására

5.    számú melléklet: Megbízás pénztáros-helyettesi feladatok ellátására

      Szervezet vezetője

6. számú melléklet: Megbízás pénztár-ellenőri feladatok ellátására

7. számú melléklet: Munkaköri leírás pénztáros/ pénztáros-helyettes feladatok ellátására

8. számú melléklet: A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak nyilvántartása

9. számú melléklet: A házipénztár/pénztárak kezeléséhez kapcsolódó kulcsok nyilvántartása

  A házipénztár/pénztárak kezeléséhez kapcsolódó kulcsok nyilvántartásáról 

10.      számú melléklet: Készpénz felvételre vonatkozó meghatalmazás

11.      számú melléklet: Meghatalmazások nyilvántartása

12.      számú melléklet: Jegyzőkönyv hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartásáról 

13.      számú melléklet: Elismervény hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről 

14.      számú melléklet: Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása

15.      számú melléklet: Tájékoztatás az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról 

16.      számú melléklet: Kimutatás a pénztárban elhelyezett értékpapírokról 

FIGYELEM! EZ A DOKUMENTUM MÁR NEM FRISS!

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

17.      számú melléklet: Jegyzőkönyv pénztár ellenőrzéséről 

18.       számú melléklet: Jegyzőkönyv pénztár eltérés kivizsgálásáról 

19.      számú melléklet: Jegyzőkönyv pénztár átadás-átvételéről

 

Érvényes 2016. szeptember-től

I. Az pénzkezelési szabályzat elkészítésének kötelezettsége

A pénzkezelési szabályzat elkészítése a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 14. § (5) bekezdésében rögzített kötelezettség, annak előírásai alapján készült.

A szabályzat elkészítésének és aktualizálásának határideje:

 • újonnan alakuló gazdálkodó a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni.
 • törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.

 

A szabályzat elkészítéséért felelős személy

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

 

II. Az pénzkezelési szabályzat célja

A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja, hogy meghatározza a vállalkozás pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatokat:

 1. a bankszámláin, illetve készpénzben történő pénzforgalom lebonyolításának rendjét,
 2. FIGYELEM! EZ A DOKUMENTUM MÁR NEM FRISS!

  REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

 3. a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályait,
 4. a készpénzben és kincstári számlán tartott pénzeszközök forgalmát,
 5. a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét,
 6. a napi záró készpénzállomány maximális mértékét,
 7. a pénzszállítás rendjét,
 8. a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat,
 9. a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat

 

III. A pénzkezelés alapvető személyi feltételei a vállalkozásnál

A vállalkozásnál a pénzkezelést részben vagy egészben a pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) vagy egy személyben a szervezet vezetője láthatja el.

Ennek megfelelően a szabályzat a két alternatívának megfelelően tartalmazza a rendelkezéseket, a vállalkozás számára releváns alternatívát kell rögzíteni.

 1. A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el
 2. B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el.

 

IV. A pénzforgalom és pénzkezelés szabályai

 

IV. 1. A pénzkezelés módjai

FIGYELEM! EZ A DOKUMENTUM MÁR NEM FRISS!

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

A vállalkozás az Alapító Okiratában, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az Ügyrendjeiben meghatározott tevékenységei, feladatai ellátásához szükséges pénzforgalmat pénzforgalmi bankszámlán (bakszámlákon) bonyolítja. A házipénztárban csak a készpénzben lebonyolódó forgalomhoz szükséges nélkülözhetetlen készpénzmennyiség lehet, az azt meghaladó pénzmennyiséget bankszámlán kell tartani.

 • bankszámla (forint- és devizaszámlák)
 • banki értékmegőrzők (széf)
 • értékpapírok (postai bélyegek, illetékbélyegek, közteherjegyek, letéti jegyek, egyéb értékpapírok)
 • utalványok (étkezési jegyek, ajándékutalványok, stb.)
 • csekkek (saját készpénzfelvételi és kapott csekkek)
 • házipénztár (készpénzállomány forintban és valutában)

 

IV.2. A pénzkezelés rendjéért felelős személy

A felelősség kiterjed a elszámolás és a nyilvántartás rendjének kialakítására, a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére. A felelősségre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó munkaköri leírás(ok) rögzítik.

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A pénzkezelés rendjéért pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) felel

A pénzkezelés rendjéért a szervezet vezetője felel.


IV.3. Fizetési módok

Ha más jogszabály a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, akkor az ügyfelekkel, partnerekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni:

a) átutalás

 • egyszerű átutalás
 • csoportos átutalás,
 • beszedési megbízás
 • azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó),
 • csoportos beszedési megbízás (csoportos inkasszó),
 • váltóbeszedési megbízás (váltóinkasszó),
 • határidős beszedési megbízás (határidős inkasszó),
 • okmányos meghitelezés (akkreditív),

 

b) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz

 • csekk,
 • bankkártya,

 

c) készpénzfizetés.

 

Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. A szervezet mind a külföldi, mind a belföldi  üzleti partnereivel devizával és valutával, belföldi fizetőeszközzel történő fizetésben megállapodhat, ha jogszabály attól eltérően nem rendelkezik.

 

IV.4. Bankszámlák kezelése

IV.4.1. A bankszámla kezelés általános szabályai

A bankszámla felett csak a bankszámla-szerződésben meghatározott személyek rendelkezhetnek.  A bankszámlák felett rendelkezési jogosultságokról nyilvántartást kell vezetni ( 1.sz. melléklet).

A bankszámla feletti rendelkezés a hitelintézettel kötött megállapodás szerint létrehozható

 1. írásban, átutalási megbízás kitöltésével,
 2. távközlési eszközön keresztül szóban,
 3. számítógépen elektronikusan.

A bankszámláról  készpénzfelvételi csekk útján vagy bankkártyával lehet készpénzt felvenni.

A bankkártyával a gazdálkodó szervezet vezetője  által meghatározott személyek teljesíthetnek kifizetéseket, illetőleg vehetnek fel készpénzt.

A bankszámla javára  történő befizetés teljesíthető

 1. készpénz átutalási megbízással
 2. készpénzbefizetéssel.

A bankszámla kezelésének szabályai

 • követni kell a bank előírásait a bizonylatok kitöltésére vonatkozóan, illetve a számítógépes átutalásokra vonatkozó előírásokat,
 • a banki átutalásokon szükséges adatokat fel kell tüntetni,
 • a védett értékmegőrzőkben (banki széfben) tárolt értékekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben azt is be kell mutatni, hogy ki jogosult a széf kezelésére.

 

IV.4.2. A vállalkozás pénzforgalmi bankszámlái:

Számlavezető bank

Bankszámla száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.3. A vállalkozás nevére szóló bankkártyák használata

A bankkártya használatára jogosult személy a napi kártyalimit összegéig használhatja a bankkártyát:

 1. beszerzésre,
 2. szolgáltatás igénybevételére
 3. kiküldetési költségre,
 4. jóléti elszámolásra,
 5. kisebb kiadásokra (reprezentációs költség, postaköltség stb.)
 6. vám, illeték kifizetésre,
 7. egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítésére,
 8. illetve a fenti célból bankautomatából készpénzt vehet fel.

A bankkártya használatára jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni ( 2.sz. melléklet).

Bankkártyát a készpénzforgalom kímélése érdekében vásárlások ellenértékének kiegyenlítésére, és a pénztár(ak) pénzellátására kell alkalmazni.

A kártyákhoz kapcsolódó pénzfelvétel havi/napi limitje a nyilvántartás szerint kerül meghatározásra.

A kártya bevezetése nem mentesít az alól a kötelezettség alól, hogy a beszerzéseket, szolgáltatások igénybevételét elsősorban átutalással kell kiegyenlíteni.

A készpénzfelvételt a készpénz felvétele előtt engedélyeztetni kell a bankszámlák feletti rendelkezés szabályai szerint.

A kártyával történő vásárlás tényét a vásárlást megelőzően engedélyeztetni szükséges a felelős vezetővel.

A bankkártya használathoz kapcsolódó bizonylatokkal legalább 30 naponként el kell számolnia, a pénzkezeléssel foglalkozónak azokat át kell átadnia.

A bankkártyával felvett készpénzből megmaradt összeget az elszámoláskor a pénzkezeléssel foglalkozónak kell átadni.

A vállalkozás nevére szóló bankkártya használata esetén a bankkártya használatára jogosultat el kell számoltatni. Az elszámoltatáshoz a 36. számlacsoportban egyrészt a bankkártyával történő fizetések elszámolására, másrészt a bankkártyával felvett készpénz elszámolására szolgáló számlákat kell nyitni. Ezen számlákra a könyvelés a bankszámla-kivonat, illetve a bankkártya használatára jogosult elszámolása alapján történik.

 

A bankkártya használatára jogosult elszámolásának tartalmaznia kell tételesen:

 1. a bankkártya használatának időpontjait, idősorrendben,
 2. a bankkártya használatával teljesített fizetések összegeit, azok bizonylatainak (jellemzően készpénzes számlák) legfontosabb adatait, tovább
 3. a bankkártya használatával felvett készpénz-összegeket, a felvétel időpontjai szerint külön-külön,
 4. a bankszámláról felvett készpénz elköltését dokumentáló hiteles bizonylatok adatait, a ténylegesen elköltött készpénz összegeit (ezen bizonylatokat a pénzfelhasználás idősorrendjében, tételesen),
 5. a bankszámláról felvett készpénzből megmaradt és a pénzkezelőnek átadásra kerülő készpénz összegét,
 6. a dátumot, az aláírásokat.

Ha a bankszámlához nem kapcsolódik bankkártya, akkor annak használatára vonatkozó szabályok nem relevánsak.

 

IV.5. A pénztár(ak) kezelése

A vállalkozásnál egy vagy több pénztár (főpénztár és házipénztár(ak) működhetnek:

I) változat: a vállalkozásnál egy házipénztár működik

II) változat: a vállalkozásnál több pénztár működik

A házipénztár a vállalkozás székhelyén működik, amely a működéséhez szükséges valamennyi készpénzforgalmat lebonyolítja.

A vállalkozásnál több pénztár működik, amelyek a működéséhez szükséges készpénzforgalmat bonyolítják le. Az a telephelyeken (vagy székhelyen) működő alpénztárak a székhelyen lévő főpénztárral naponta elszámolnak.

 

A vállalkozás házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen, illetve a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását úgy kell szabályoznunk, hogy a tulajdon védelme teljes körűen biztosítva legyen.

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

Pénzkezelésre a szervezet vezetője, és/vagy az általa erre felhatalmazott személy gazdasági vezető/főkönyvelő/pénztáros jogosult. A pénzkezelésre felhatalmazott munkavállaló(k)kal ismertetni kell a pénzkezelési szabályzatot, tudomásukra kell hozni, hogy a rendelkezések megszegéséért felelősséggel tartoznak.

A pénztárosi feladatok ellátását és a felelősséget a munkaszerződésben és munkaköri leírásban rögzíteni kell.

Pénzkezelésre csak a szervezet vezetője jogosult. Ebben az esetben pénztáros alatt a szervezet vezetőjét kell érteni.

A pénztárosi feladatok ellátását és a felelősséget a munkaszerződésben és munkaköri leírásban rögzíteni kell.

 

IV.5.1. Általános készpénzkezelési szabályok

A pénztáros a házipénztárban köteles kezelni a számlavezető bank(ok)tól készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a készpénzben befizetett összegeket.

A házipénztárban idegen pénzt vagy letétet (értéket) csak a szervezet vezetőjének külön engedélyével szabad tartani, arról nyilvántartást kell vezetni.

Idegen pénzt vagy letétet (értéket) elkülönítetten kell kezelni, arról nyilvántartást kell vezetni.

(3.sz. melléklet).

 

IV.5.1.1. A házipénztár készpénz kerete

I) változat: a vállalkozásnál egy házipénztár működik

II) változat: a vállalkozásnál több pénztár működik

A pénztárzárlat után a házipénztár készpénzállománya nem haladhatja meg a ____________ Ft-ot.

A pénztárzárlat után a házipénztárak összesített készpénzállománya nem haladhatja meg a ____________ Ft-ot.

A pénztárzárlat után egy házipénztár készpénzállománya nem haladhatja meg a ____________ Ft-ot.

 

Ettől eltérni csak a vállalkozás vezetőjének engedélyével lehet. Az eltérést és az engedélyezést a pénztári naphoz kapcsolódó dokumentáción rögzíteni szükséges.

Fenti pénztárkeretbe nem számítanak bele az előző napon felvett és a következő napon kifizetésre kerülő munkabérek és az egyéb személyi jellegű kifizetések.

A megállapított kereten felüli összeget - ha szükséges naponta is - be kell fizetni az elszámolási betétszámlára.

 

IV.5.1.2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A szervezet vezetője a pénztárosi munkával összefüggő teendők ellátására arra alkalmas büntetlen előéletű - erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező - személyeket: pénztárost, pénztáros helyettest és pénztár ellenőrt bíz meg. (4-5-6. sz. melléklet)

 

A pénztárosi/helyettes-pénztárosi feladatokat munkaköri leírás rögzíti. (7. sz. melléklet)

a)       Pénztáros és helyettese (ha van)

 

Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. A pénztáros az utalványozóval és a pénztári ellenőrrel azonos személy nem lehet. Összeférhetetlen továbbá, ha a pénztáros és/vagy a pénztáros helyettes a pénztárellenőrrel és/vagy az utalványozóval közeli hozzátartozói kapcsolatban  van egymással.

Ugyancsak összeférhetetlen dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla felett rendelkezési joguk van.

 

A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztáros munkakörének elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni.

A pénztáros fő feladata a pénztárban tartott készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. A pénztáros megbízható még egyéb értékek (pl. bélyegek, értékjelzéssel ellátott nyomtatványok stb.) továbbá a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és megőrzésével is. Ez utóbbi esetben azonban a pénztáros nem bízható meg a szigorú számadású nyomtatványok érvényesítésével.

 

A pénztáros az utalványozóval és a pénztári ellenőrrel azonos személy nem lehet, a pénztári ellenőrzés feladatát az utalványozó is elláthatja.

Két vagy több személy egy időben, közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti.

 

b)       Pénztári ellenőr (ha van)

A pénztári ellenőr feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése.

 

A bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzését mindig a kifizetés előtt kell elvégezni.

A pénztári számadások, valamint a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése utólagosan történik.

A pénztári ellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, számadásokat kézjegyével ellátni.

 

c)        Utalványozó(k)

 

A pénztárból kifizetéseket csak előzetes utalványozás után teljesíthet a pénztáros.

Az utalványozók azok a személyek, akik a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy elszámolását elrendelhetik.

A szervezet vezetője korlátozás nélkül önállóan utalványoz.

A szervezet vezetőjét helyettesítő utalványozási jog korlátozott.

 

Az utalványozók felelősek:

 • az utalványozás indokoltságáért,
 • az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének szükségességéért,
 • az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért.

 

Az utalványozási jogot biztosító utasítást ki kell függeszteni a pénztárban, az utalványozó aláírását is magában foglaló utalványozási engedélyokmánnyal együtt.

A vállalkozás pénzkezelésre is megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalót nem foglalkoztat, ezért ezeket a feladatokat a szervezet vezetője személyesen látja el. A házipénztárt a szervezet vezetője önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Feladata a pénztárban tartott készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése

 

A szervezet vezetője korlátozás nélkül önállóan utalványoz.

 

Az utalványozó felelős:

 • az utalványozás indokoltságáért,
 • az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének szükségességéért.


A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak nyilvántartását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

 

IV.5.1.3.Házipénztár kialakítása és működtetése, pénzmegőrzés és tárolás

A működéshez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására, a pénzmegőrzés és tárolás előírt követelményeinek betartására biztonságos tárolási lehetőséget kell biztosítani.

A házipénztár biztonságának megtartása és az esetleg keletkezett károk megtérülése érdekében a biztosító társaság - amellyel a szervezet biztosítást kötött - vagyonbiztosításának előírásait be kell tartani.

 

IV.5.1.3.1.Házipénztár kialakítása

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A házipénztárnak külön helyiséget csak jelentős és különösen nagy értékforgalom esetében kell biztosítani.

Amennyiben a házipénztárkeret és a forgalom nem jelentős, úgy helyiségrészt kell biztosítani.

 

A pénztárban lévő készpénz megőrzéséről páncélszekrényben (vagy más biztonságos módon, pénzkazettában, zárható szekrényben vagy zárható fiókban) való tárolással kell gondoskodni.

 

A pénztári kulcsokról a pénztárosnak (gazdasági vezetőnek/főkönyvelőnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, melyből bármikor megállapítható, hogy a kulcsok mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél voltak. A kulcsok átvételét az átvevő aláírásával igazolja.

Ha a pénztári kulcs eltörik, vagy elveszik, azt a pénztáros köteles haladéktalanul jelenteni a főkönyvelőnek, aki a szükséges intézkedést megteszi.

 

A pénztári  kulcsok másodpéldányát a vállalkozás vezetője/főkönyvelő, az eredeti kulcskezelők által lepecsételt és aláírt zárt borítékban köteles biztonságosan megőrizni.

Tilos a páncélszekrény eredeti és másolati kulcsát olyan helyen tartani, hogy az illetéktelen személy kezébe kerülhessen. Amennyiben a pénztáros betegség, vagy bármely más ok miatt munkahelyétől távol marad, köteles a pénztári kulcsokat lezárt borítékban a felelős vezetőhöz eljuttatni.

Ilyen esetben a a felelős vezetőhöz a pénz számbavétele és esetleges átadása iránt intézkedni köteles.

 

A házipénztár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

Ha a pénztáros munkahelyét - akár csak rövid időre is - elhagyja, köteles a pénz tárolására szolgáló páncélszekrényt vagy pénzkazettát bezárni, a kulcsot magánál tartani.

A pénztárban lévő készpénz és az egyéb értékek megóvása érdekében a pénztár elhelyezését szolgáló helyiség ajtaját (biztonsági ráccsal) biztonsági zárral kell ellátni.

A pénztárban lévő készpénz megőrzéséről páncélszekrényben (vagy más biztonságos módon, pénzkazettában, zárható szekrényben vagy zárható fiókban) való tárolással kell gondoskodni.

 

 


A házipénztár/pénztárak kezeléséhez kapcsolódó kulcsok nyilvántartását 9. sz. melléklet tartalmazza.

 

IV.5.1.3.2. Házipénztár nyitva tartása

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A házipénztár(ak)/főpénztár nyitvatartási ideje: munkanapokon a vállalkozás vezetője/gazdasági vezetője által megjelölt időpontokban tart nyitva (Saját szabályozás szerint)

A házipénztár szükség szerint tart nyitva.

 

 

IV.5.1.3.3. A pénzszállítás szabályai és egyéb rendelkezések

Pénzszállításra és pénzkísérő feladatok ellátására a szervezet vezetője által kijelölt személyek jogosultak.

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. A pénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelőssége addig tart, amíg a készpénzt a házipénztárban, ill. bankban, vagy a jogosult címzettnek át nem adják.

Egyedi, saját feltételek szerint.)  Részletesen meg kell határozni.

 


A pénnek a kifizetőhelyre történő szállításánál általában a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) Ha riasztó jelzést adó pénzszállító táska nem kerül alkalmazásra

 • 1 000 000 Ft-ig 1 fő
 • 1 000 000-5 000 000 Ft-ig 2 fő
 • 5 000 000 Ft felett csak gépkocsival szabad pénzt szállítani.

 

b) Riasztó jelzést adó pénzszállító táska használatánál

 • 2 000 000,-Ft-ig 1 fő
 • 2 000 000-10 000 000 Ft-ig 2 fő
 • 10 000 000,-Ft felett csak gépkocsival szabad pénzt szállítani.

A fentiektől eltérő, egyedi, saját feltételeket részletesen rögzíteni kell. szerint.

 

IV.5.1.4. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje

 

IV.5.1.4.1. A készpénzállományt növelő pénzmozgások

 1. közvetlenül a házipénztárba fizetett értékesítési és egyéb bevételek
 2. bankból történő készpénzfelvétel:
 • tárgyi eszköz beszerzésre,
 • egyéb beszerzésre,
 • szolgáltatások kifizetésére,
 • munkabér és egyéb személyi jellegű kifizetésre,
 • osztalékfizetésre,
 • alvállalkozói kifizetésre,
 • előlegek kifizetésére,
 • kölcsönök visszafizetésére.
 1. bankkártyával való készpénzfelvétel.

            A banki készpénzfelvétel jogcímét a bizonylaton fel kell tüntetni.

 

IV.5.1.4.2. A készpénzállományt csökkentő pénzmozgások

 1. tárgyi eszköz beszerzés
 2. egyéb beszerzés
 3. szolgáltatások kiegyenlítése
 4. alvállalkozói számlák kiegyenlítése
 5. előlegek kifizetése
 6. munkabér és egyéb személyi jellegű kifizetések
 7. osztalékfizetés
 8. kölcsönök visszafizetése
 9. bankszámlára történő befizetés.

 

IV.5.2. Pénztári nyilvántartások vezetése

IV.5.2.1. Pénztári nyilvántartások nyomtatványai

 1. Bevételi pénztárbizonylat
 2. Kiadási pénztárbizonylat
 3. Időszaki pénztárjelentés
 4. Napi pénztárjelentés
 5. Készpénzigénylés elszámolásra
 6. Meghatalmazás egyszeri alkalomra
 7. Meghatalmazás többszöri alkalomra
 8. Címletjegyzék
 9. Pénztárgép-napló

 

IV.5.2.2. Pénztárjelentések vezetése

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük sorrendjében a pénztárjelentésbe fel kell jegyeznie.

A pénztári nyilvántartást a rendelkezésre álló számítógépes program használatával kell vezetni vagy szabvány nyomtatványt kell alkalmazni és a használatba vett tömböket a főkönyvelővel, vagy annak megbízottjával hitelesíttetni kell.

A pénztári órák befejeztével pénztárzárást kell készíteni.

Minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük sorrendjében a pénztárjelentésbe fel kell jegyezni.

A pénztári nyilvántartást a rendelkezésre álló számítógépes program használatával kell vezetni vagy szabvány nyomtatványt kell alkalmazni.

 

 


Pénztárjelentések vezetésének rendszeressége ( a vállalkozás vezetőjének/gazdasági vezetőjének döntésétől függően)

 1. Napi pénztárjelentés: A ki- és befizetések gyakorisága és nagyságrendje alapján vállalkozás napi pénztárjelentést készít.
 2. Heti pénztárjelentés: A ki- és befizetések gyakorisága és nagyságrendje alapján vállalkozás heti pénztárjelentést készít.
 3. Dekád pénztárjelentés: A ki- és befizetések gyakorisága és nagyságrendje alapján vállalkozás dekádonkénti (10 naponkénti) pénztárjelentést készít.
 4. Havi pénztárjelentés: A ki- és befizetések gyakorisága és nagyságrendje alapján vállalkozás havi pénztárjelentést készít.

A pénztárjelentés készítésekor aktuális pénztárzárásnál meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénzállományt és címletenkénti bontásban rögzíteni kell a záró pénzkészletet.

 

IV.5.2.3. Pénztári nyilvántartások vezetése

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A pénztárosnak a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen, melynek tényét a pénztári ellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazolni. Az üresen maradt sorokat a pénztárjelentésen át kell húzni.

Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekor eltérés mutatkozik, még a pénztárzárás során fel kell deríteni annak okát, és aznap rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkozik, a pénztárosnak azt be kell fizetnie, amennyiben pedig többlet, akkor azt be kell vételezni.

Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.

Ha a pénztárost bármilyen okból helyettesíteni kell, vagy ha a pénztáros beosztásából végleg távozik, pénztárzárlatot kell készíteni.

A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárzárlat után a pénzt, értékeket, bizonylatokat és nyilvántartásokat át kell adni a pénztáros helyettesnek vagy az új pénztárosnak, aki az átvétel alkalmával azok helyességéről köteles meggyőződni.

A pénztárzárlatnál, valamint a pénztár átadásnál az átadónak, átvevőnek és az ellenőrnek jelen kell lenni. Az átadó akadályoztatása esetén a gazdasági vezetőnek kell jelen lenni az átadásnál.

A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál jegyzőkönyvet kell készíteni

A pénztárosnak (szervezet vezetője) a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen.

Az üresen maradt sorokat a pénztárjelentésen át kell húzni.

Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekor eltérés mutatkozik, még a pénztárzárás során fel kell deríteni annak okát, és aznap rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkozik, a pénztárosnak azt be kell fizetnie, amennyiben pedig többlet, akkor azt be kell vételezni.

Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.

Ha a pénztárost bármilyen okból helyettesíteni kell, vagy ha a pénztáros beosztásából végleg távozik, pénztárzárlatot kell készíteni.

A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárzárlat után a pénzt, értékeket, bizonylatokat és nyilvántartásokat át kell adni az új pénztárosnak, aki az átvétel alkalmával azok helyességéről köteles meggyőződni.

A pénztárzárlatnál, valamint a pénztár átadásnál az átadónak és az átvevőnek jelen kell lenni. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

 

IV.5.2.4. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása

 1. változat

A befizetésekről és kifizetésekről - amennyiben más a befizetés, vagy kifizetés tényét igazoló bizonylat (készpénzfizetési számla, kifizetési jegyzék, stb.) nem áll rendelkezésre – szabvány bevételi illetve kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani.  A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni.

Kifizetésre utalványozás nélküli összeg nem kerülhet.

 2. változat

A befizetésekről és kifizetésekről szabvány bizonylatot kell kiállítani. A bizonylattömbök szigorú számadású nyomtatványok, tehát ennek megfelelően kell nyilvántartani. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni.

A bevételi (amennyiben szükséges) és a kiadási bizonylathoz minden esetben csatolni kell az utalványozott alapbizonylatot. Kifizetésre utalványozás nélküli összeg nem kerülhet.

A pénztárbizonylatokat értelemszerűen, tintával kell kitölteni, (számmal és betűvel is kiírni az összeget) az üres sorokat kihúzni. Egy bizonylatra csak annyi tétel kerülhet, ahány sor azon szerepel. Ha több tétel kerül kifizetésre az alapbizonylatokat összesíteni kell.

Pénztárbizonylaton a mellékletek számát minden esetben fel kell tüntetni. A kifizetést a pénztáros aláírásával, a pénz átvételét a felvevő teljes nevének kiírásával igazolja.

A pénztárban ideiglenes jelleggel sem lehet elismerendő nyugta.

A pénztáros (a gazdálkodó szervezet alkalmazottain kívül) csak személyazonossági igazolvány felmutatására fizethet, ilyen esetben a bizonylatra fel kell tüntetni a személyi igazolvány számát.

Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél visszavonásig érvényes meghatalmazás is adható. Ezekről a pénztáros köteles külön nyilvántartást vezetni, és a kiadási bizonylat szövegrovatában hivatkozni kell a nyilvántartási számra.

A Készpénz felvételre vonatkozó meghatalmazást a 10. sz. melléklet, a Meghatalmazások nyilvántartását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Szabvány nyomtatvány alkalmazása esetén a bevételezési bizonylatot 3 példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a befizetőé, a harmadik pedig a tömbben marad.

A kiadási bizonylatot 2 példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a tömbben marad. Mindkét bizonylatról kiállított tömböket a pénztáros őrzi.

 

IV.5.2.5. Kerekítésre vonatkozó szabályok:

A forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni:

 • a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
 • a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
 • az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
 • a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0;

forintra végződő összegre kell kerekíteni.

Egy adott pénzmozgáshoz tartozó pénztárbizonylat kiállítása esetén a kerekítési különbözetet a pénztárbizonylaton külön soron fel kell tüntetni.

A kerekítési különbözetet kezelő pénztárgép esetén annak napi zárószalagja alapján történik a kerekítési különbözet megállapítása. (A kerekítés értéke az ÁFA gyűjtőktől független gyűjtőben kerül összegzésre, amelynek értéke nem kerül be az adómemóriába)

A kerekítési különbözetet nem kezelő pénztárgép esetében a kerekítési különbözetet a pénzkészlet megszámolása után, a napi pénztárgépszalagon mutatkozó összeghez képest kell megállapítani. A kerekítési különbözet hibahatáron belül van, ha az nem haladja meg az események számának 2 Ft-al megszorzott összegét.

Az egyéb tételek kerekítési különbözetének elszámolása a pénztárjelentés zárásakor történik.

A kerekítési különbözetet - előjeltől függően - ÁFA alapot nem képező egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni.

Bankkártyával történő fizetés esetén amennyiben kerekítésre kerül sor, a vásárlókat (a vállalkozás vevőit) előre tájékoztatni kell.

 

IV.5.2.6. Hamis pénz átvételekor követendő eljárás

A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet.

Nem fogadható el olyan bankjegy vagy érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy az nem a forgalomban természetes kopás következtében vesztett súlyából vagy sérült meg.

Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, ill. érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el, a bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania. A befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt. A jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni.

Az átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen - bankjegy esetén - fel kell tüntetni annak sorozatát és sorszámát.

A hamis vagy hamisítványnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a banknak. A bank a lefolytatott vizsgálat eredményéről a szervezetet és a befizetőt hivatalból tájékoztatja.

A 12. számú melléklet tartalmazza a Jegyzőkönyvet hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartásáról, 13. számú melléklet pedig az elismervényt a hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről.

 

IV.5.3. Pénztárgépek használata

Amennyiben a vállalkozás pénztárgépet használ, az alábbi szabályok szerint kell eljárni.

A pénztárgép(ek) forgalma elkülönül a házipénztár forgalmától, ahhoz csak a pénz átadás és átvétel folyamatában kapcsolódik.

A pénztárgép pénzforgalmát az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az alábbi adat-tartalommal kell vezetni:

 Záró pénztárgép összeg (halmozott forgalom, zárási blokk mellékelve)

 • Nyitó pénztárgép összeg (halmozott forgalom, előző zárás értéke)
 • Napi bevétel
 • Nyitó pénzkészlet
 • Átvétel pénztárból
 • Kiadás számlákra (egy összegben, számlák mellékelve)
 • Átadás pénztárba
 • Záró pénzkészlet

A pénztárgépet minden forgalmi napon le kell zárni.

 

Az alkalmazott pénztárgép adatait at alábbiak szerint kell nyilvántartásba venni::

Pénztárgép azonosítója : AP

Pénztárgép típusa :

Gyártási szám :

Üzembehelyezés dátuma :

Üzembehelyező :                                 ,              sz. plombanyomóval

Szervíz :

Munkaigazolás száma :

 

Az üzembehelyezéstől számított 1 naptári éven belül kötelező a pénztárgép felülvizsgálata, annak megtörténtét a gépnaplóban rögzíteni kell. Ugyancsak ott kell rögzíteni, ha bármely okból a pénztárgép működésképtelen, pontosan megjelölve a működésképtelenség időtartamát (év, hónap, nap, óra, perc, -től -ig). A meghibásodás alatt keletkezett kézi nyugtákat a működés helyreállásakor azonnal rögzíteni kell a pénztárgépben. 

 

IV.5.4. Munkabér táppénzek és egyéb illetmények kifizetése készpénzben

A pénztáros - rendkívüli esetben - csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) munkabért fizetheti ki a dolgozó részére.

Pénztáros a nettó munkabéreket adhatja át a gazdasági szervezet vezetője által felhatalmazott, pénzfelvételi joggal rendelkező vezetőknek, akik az átvételt aláírással igazoltatják.

A munkabéreket, táppénzeket és egyéb illetményeket csak átvételi elismervénnyel adhatja ki a pénztáros a pénzfelvételi joggal rendelkezők részére.

A kiadott munkabéreket, táppénzeket és egyéb illetményeket átvételi elismervényekkel 48 órán belül a pénztárosnak el kell számolni.

Ha a dolgozó a bérfizetés napján távol van és munkabérének felvételére meghatalmazást nem adott, vagy előzetesen munkabérét nem vette fel, a vele történt megállapodás alapján, a részére járó összeget el kell küldeni lakáscímére. A postai feladóvevényt a fizetési jegyzékhez kell csatolni.

A bérfizetési jegyzékben, a pénz átvételének elismerésére szolgáló helyen fel kell tüntetni, ha a munkabért postán (postautalványon) küldték el.

A dolgozónak járó (nettó) munkabért teljes összegében a bérfizetés napján a pénztárnak kiadásba kell helyeznie. A dolgozók által fel nem vett, ill. a részükre postán el nem küldött munkabéreket a bérfizetés napját követő második munkanapon kell a pénztárosnak a pénztárba visszavételezni.

 

IV.5.4. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása

Készpénzt elszámolásra csak az alábbi célokra lehet kiadni:

 • beszerzésre,
 • szolgáltatás igénybevételére,
 • kiküldetési költségre,
 •  jóléti elszámolásra,
 • kisebb kiadásokra (reprezentációs költség, postaköltség stb.)
 • vám, illeték kifizetésre,
 • egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítése.

 

Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket.

 

Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan, az arra feljogosított személyek utalványozása, és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve.

 

Elszámolásra előleg maximum 30 naptári napra adható. Amennyiben az elszámolás időpontja a 30 naptári napot meghaladja, akkor a magánszemélynek kamatkedvezményből származó jövedelme keletkezik. A határidőben történő elszámolás elmaradásakor az elszámolásra kötelezettet írásban kell értesíteni és felszólítani az elszámolásra.

 

Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kikötött véghatáridő még nem érkezett el. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb összeget elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket nyilvántartó személy igazolja, hogy a pénz felvevőjének elszámolatlan tétele nincs.

 

Az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a pénzt felvevő dolgozó neve,
 • a pénz felvételének időpontja,
 • a kiadási pénztárbizonylat száma,
 • a felvétel jogcíme (anyagvásárlás, üzemanyag-költség stb.),
 • az elszámolásra felvett összeg,
 • az elszámolás határideje,
 • az elszámolás tényleges időpontja,
 • a ténylegesen felhasznált összeg,
 • a bevételi bizonylat sorszáma.

Ha az elszámolásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig nem számol el, a nyilvántartás vezetője köteles erről a gazdasági vezetőt haladék nélkül értesíteni.

A 14. számú melléklet tartalmazza az Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartását, a 15. számú melléklet pedig Tájékoztatást az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról.

 

IV.5.5. A pénzkezelés szigorú számadású nyomtatványai

 

Szigorú számadású nyomtatványokat nyilvántartásba kell venni:

 1. pénztárjelentés,
 2. kiadási pénztárbizonylat tömbök,
 3. bevételezési pénztárbizonylat tömbök,
 4. csekkek,
 5. készpénzfelvételi utalványok füzete,
 6. kézi kiállítású számla (átutalásos és készpénzes)
 7. minden olyan bizonylat, amely az előállítási értékénél nagyobb követelést vagy kötelezettséget keletkeztet.

 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tömbök sorszámát, az igénybevétel és leadás dátumát, valamint az igénybe vevő aláírását.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a csekk sorszámát, a pénzfelvétel jogcímét (munkabér, vegyes stb.) összegét, az utalványozók aláírását, felvétel dátumát, a banki terhelés keltét és a pénzfelvevő aláírását.

Az elrontott bizonylatokat és csekkeket minden esetben át kell húzni és rá kell vezetni "RONTOTT" feliratot.

 

IV.5.6. A pénztárban elhelyezett letétek nyilvántartása és kezelése

 

IV.5.6.1. Készpénz letét

A készpénz letétek (idegen pénzeszközök) befizetésénél és kifizetésénél a jelen szabályzatban foglalt előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.

A letétek pénztári bizonylataként csak az arra a célra külön használatba adott bevételezési és kiadási pénztárbizonylattömb szolgálhat. A pénztári nyilvántartást ugyancsak elkülönítetten kell vezetni.

A házipénztárban őrzendő készpénz letétekről (idegen pénzeszközökről) a 3. számú melléklet szerinti nyilvántartás kell vezetni.

 

IV.5.6.1.1. Tárgy letét

 

A házipénztárban letétet elhelyezni csak a szervezet vezetője vagy a gazdasági vezető/főkönyvelő előzetes engedélyével lehet. A letétek nyilvántartásának és kezelésének rendjére vonatkozó előírások betartásának az ellenőrzésére a gazdasági vezető/főkönyvelő jogosult.

A házipénztárban jogszabály alapján őrzendő tárgyletétekről a 3. számú melléklet szerinti nyilvántartás kell vezetni.

A nyilvántartásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a letét keletkezésének időpontja,
 • a letevő neve és címe,
 • a letét megnevezése (tartalma),
 • a letét jogcíme és a rendelkezés száma,
 • a kiadás időpontja,
 • a kiadást elrendelő rendelkezés száma,
 • az átvevő neve és címe,
 • az átvevő aláírása.

A tárgyletéteket kiadásukig egyenként lepecsételt borítékban vagy csomagban kell kezelni, amelyen a letevő nevét és címét, valamint aláírását, a letét tartalmát, továbbá a bevételezés adatait és a letétekről vezetett nyilvántartás vonatkozó tételszámát kell feltüntetni.

 

IV.5.6.1.2. Értékpapír letét

 

A házipénztárban őrzendő értékpapír letétekről a 3. számú melléklet szerinti nyilvántartás kell vezetni.

 

IV.6. Értékpapírok kezelésének és nyilvántartásának rendje

 

A vállalkozásnál a leggyakrabban előforduló értékpapírok a

 1. kötvények,
 2. részvények,
 3. váltók,
 4. kincstárjegyek (diszkont kincstárjegy),
 5. letéti jegyek,
 6. pénztárjegyek.

 

Az értékpapírok kezelésére, szállítására, őrzésére vonatkoznak mindazok a követelmények, illetve előírások, amelyeket a készpénzzel kapcsolatban az előző fejezetek tartalmaznak.

 

A főkönyvi számlákhoz kapcsolódóan a házipénztárban elhelyezett értékpapírokról a mellékletként csatolt analitikus nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • az értékpapír szerzésének kelte, megnevezése, sorozat- és sorszáma,
 • az értékpapír névértéke, vételkori árfolyama,
 • váltónál annak összege és esedékessége, valamint a váltó értékében figyelembe vett kamat,
 • kötvénynél a törlesztőrészletek összege, valamint a kibocsátóval szemben fennálló követelés összege,
 • kötvénynél, kincstárjegynél, letéti jegynél, pénztárjegynél a beváltás kelte,
 • részvénynél a kivonás, eladás kelte stb.

 

A 16. számú melléklet tartalmazza a Kimutatást a pénztárban elhelyezett értékpapírokról.

 

IV.7. Valutapénztár

 

Amennyiben a vállalkozás valuta pénztárt működtet.

 

A készpénzes valutaforgalmat valutapénztárban kell kimutatni. A valutapénztárban lévő külföldi fizetőeszközöket valuta-nemenként elkülönítetten kell kezelni, kimutatni és elszámolni.

A pénztárbizonylatok azonosak a forintpénztár bizonylataival, azzal a különbséggel, hogy a bevételeket és kiadásokat valutában kell szerepeltetni.

Működési rendje a belföldi (forint) házipénztár működési rendjével azonos.

 

 • A valutapénztár bevételei

 

 1. a devizabetét számláról történő valutafelvétel
 2. a hitelintézettől vásárolt valuta
 3. teljesítmény ellenértékeként a valutapénztárba befizetett valuta
 4. a külföldi alapító tagok által a jegyzett tőkén belüli részesedésre a valutapénztárba befizetett, valutában teljesített hozzájárulások
 5. a kiküldetésre kiadott valutaellátmány visszafizetése
 6. egyéb valuta befizetések, stb.

 

 • A valutapénztár kiadásai

 

 1. a külföldi kiküldetésben lévő dolgozók részére valutában történő kifizetések (napidíj, költségtérítés, stb.)
 2. személyi jellegű egyéb kifizetések
 3. az elszámolásra kiadott valutaellátmány kifizetésének összegei,
 4. kisebb beszerzésekre és egyéb elszámolásra kiadott összegek
 5. devizabetét számlára történő befizetések
 6. valuta átváltása más valutára, vagy forintra a hitelintézetnél
 7. egyéb valuta kifizetések.

 

V.Pénztári ellenőrzés

 

A) változat: a pénzkezelést önálló pénztáros (főkönyvelő/gazdasági vezető) látja el

B) változat: a pénzkezelést egy személyben a szervezet vezetője látja el

A rendszeres pénztári ellenőrzést elsősorban a pénztárellenőr folyamatba épített ellenőrzése biztosítja.

Az alapbizonylatot – még a kifizetés előtt – felül kell vizsgálni alaki, tartalmi, számszaki és kelléki szempontok szerint. A vizsgálatnál alapvető szempontként kell kezelni a kiállítás jogosultságát, a bizonylat pénzre váltásának érvényességét (beválthatóságát).

A pénztári nyilvántartásokat és készpénzállományt szúrópróbaszerűen, változó időpontban is ellenőrizni kell. A házipénztár ellenőrzése legalább havonta egy alkalommal történjen meg, amelynek tényét az ellenőrzést végző személy (pénztárellenőr, pénzügyi vezető, a szervezet vezetője) a pénztárjelentése(ke)n aláírásával tanúsítson.

Amennyiben az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során a pénzkezelési rendelkezésektől eltérő vagy szabálytalan eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, melyet a pénztárossal alá kell íratni. Ugyanez vonatkozik a készpénzhiány vagy többlet megállapítására is.

Rendellenesség vagy visszaélés észlelésekor a szükséges intézkedéseket késedelem nélkül kötelesek megtenni, súlyosabb esetben fegyelmi vagy bűnügyi eljárást kezdeményezni.

A pénztáros az ellenőrzéstől függetlenül, a pénztárjelentés zárásakor tartozik a pénztárjelentéseken a kiadások és bevételek, valamint az előző havi maradvány figyelembevételével a pénztár záró egyenlegét ellenőrizni. A tényleges pénztárkészletet címletek szerinti bontásban egyeztetni kell a nyilvántartás szerinti egyenleggel. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérést a pénztárzárlat alkalmával ki kell vizsgálni és rendezni. Az eltérésről és a rendezés módjáról az ellenőr bevonásával jegyzőkönyv készül.

 

A kerekítések ellenőrzése

 

A pénztári ellenőrzést végző személy ellenőrzi, hogy a kerekítési különbözet a kerekítési hibahatárt meghaladja-e. Amennyiben meghaladja, tételes vizsgálattal állapítja meg az eltérés okát, amit az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvben rögzít. A kerekítési különbözet hibahatáron belül van, ha az nem haladja meg az események számának 2 Ft-al megszorzott összegét.

 

A rendszeres pénztári ellenőrzést elsősorban a vezető folyamatba épített ellenőrzése biztosítja.

Az alapbizonylatot – még a kifizetés előtt – felül kell vizsgálni alaki, tartalmi, számszaki és kelléki szempontok szerint. A vizsgálatnál alapvető szempontként kell kezelni a kiállítás jogosultságát, a bizonylat pénzre váltásának érvényességét (beválthatóságát).

A pénztáros (a vállalkozás vezetője)a pénztárjelentés zárásakor tartozik a pénztárjelentéseken a kiadások és bevételek, valamint az előző havi maradvány figyelembevételével a pénztár záró egyenlegét ellenőrizni. A tényleges pénztárkészletet címletek szerinti bontásban egyeztetni kell a nyilvántartás szerinti egyenleggel. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérést a pénztárzárlat alkalmával ki kell vizsgálni és rendezni. Az eltérésről és a rendezés módjáról jegyzőkönyv készül.

 

A kerekítések ellenőrzése

 

Vizsgálni kell, hogy a kerekítési különbözet a kerekítési hibahatárt meghaladja-e. Amennyiben meghaladja, tételes vizsgálattal kell megállapítani az eltérés okát, amit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A kerekítési különbözet hibahatáron belül van, ha az nem haladja meg az események számának 2 Ft-al megszorzott összegét.

 

 

 

A 17. számú melléklet tartalmazza a Jegyzőkönyvet a pénztár ellenőrzéséről, a 18. számú melléklet pedig a Jegyzőkönyv pénztár eltérés kivizsgálásáról.

 

VI. Pénztár átadás-átvétele

 

Amennyiben a vállalkozásnál a pénztár átadás-átvétele vélik szükségessé a 19. számú melléklet szerinti Jegyzőkönyvet kell alkalmazni a pénztár átadás-átvételéről, a pénztár átadásakor jelen kell lennie a pénztárellenőrnek és/vagy a vállalkozás vezetőjének/gazdasági vezetőjének.

 

VII. Záró rendelkezések

 

 • A szabályzat mellékletei tartalmazzák a pénzkezelés során használandó bizonylatokat.
 • Jelen szabályzatot a ………………….(a vállalkozás vezető testülete) megtárgyalta, és ……………… számú határozatával elfogadta.
 • A jelen szabályzat……………-jén lép hatályba, a hatályba lépésével egyidejűleg a …………………..tól hatályos iktató számú Pénzkezelési szabályzata hatályát veszti.

 

 

Dátum

 

a vállalkozás képviseletére jogosult személy cégszerű aláírása

 

 

1.számú melléklet: Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

 

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak

nyilvántartása

 

Bankszámla száma

Önálló aláírási joggal aláírók neve

Többes aláírók

Aláírás minta

 

Jogosultság kezdete

Jogosultság vége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet: Bankkártyák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

 

Bankkártyák feletti rendelkezésre jogosultak

nyilvántartása

 

Kibocsátó pénzintézet

Bankkártya azonosítók

Rendelkezésre jogosult neve

Átvétel aláírása

 

Jogosultság kezdete

Jogosultság vége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.számú melléklet: Házipénztárban elhelyezett letétekről: idegen pénzeszközök,  tárgyi letétek, értékpapírok nyilvántartása

 

KIMUTATÁS

a szervezet házipénztárában elhelyezett idegen pénzeszközökről

 

 

Elhelyezés dátuma

A jogosult neve és címe

A pénzeszköz megnevezése (tartalma, értéke)

Jogcíme

A kiadás dátuma

A kiadást elrendelő rendelke-zés száma

Az átvevő neve és címe

Az átvevő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIMUTATÁS

a szervezet házipénztárában elhelyezett tárgyi letétekről

 

 

Elhelyezés dátuma

A letevő neve és címe

A tárgyi letét megnevezése (tartalma, értéke)

A letét jogcíme

A kiadás dátuma

A kiadást elrendelő rendelke-zés száma

Az átvevő neve és címe

Az átvevő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIMUTATÁS

a szervezet házipénztárában elhelyezett értékpapír letétekről

 

Elhelyezés dátuma

A letevő neve és címe

A letét megnevezése (értékpapír megnevezése, sorszáma, névértéke)

A letét jogcíme

A kiadás dátuma

A kiadást elrendelő rendelke-zés száma

Az átvevő neve és címe

Az átvevő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. számú melléklet: Megbízás pénztárosi feladatok ellátására

 

MEGBÍZÁS

 

 

 

______________________________

részére

 

 

A mai napon visszavonásig megbízom Önt, mint pénztárost a házipénztár kezelésével.

 

A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint kell ellátnia.

 

 

Kelt: __________________________________

 

                                                                                                            ______________________

                                                                                                                   szervezet vezetője

 

 

 

NYILATKOZAT

 

 

 

Alulírott __________________________________________________ kijelentem, hogy a

 

_______________________________________________________ pénzkezelési  szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló házipénztárért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

 

 

 

Kelt: __________________________________

 

 

 

                                                                           _________________________________

                                                                                                     pénztáros

 

 

 


5. számú melléklet: Megbízás pénztáros-helyettesi feladatok ellátására

 

 

MEGBÍZÁS

 

 

 

______________________________

részére

 

 

A mai napon visszavonásig megbízom Önt a pénztáros-helyettesi feladatok ellátásával, egyéb feladatainak elvégzése mellett.

 

A pénztáros helyettesítését önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik ellátni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia.

 

 

Kelt: __________________________________

 

 

 

 

                                                                                                            ______________________

              szervezet vezetője

 

 

 

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott __________________________________________________ kijelentem, hogy a

 

_______________________________________________________ pénzkezelési  szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló házipénztárért – a helyettesítés idejére - teljes anyagi felelősséggel tartozom.

 

 

 

Kelt: __________________________________

 

 

 

                                                                           _________________________________

                                                                                             pénztáros-helyettes

 

 


6. számú melléklet: Megbízás pénztár-ellenőri feladatok ellátására

 

 

 

MEGBÍZÁS

 

 

 

______________________________

részére

 

A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztár/főpénztár ellenőri tevékenység ellátásával.

 

A házipénztár/főpénztár ellenőrzését önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik ellátni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia.

 

 

 

Kelt: __________________________________

 

 

 

                                                                                                            ______________________

                                                                                                                   szervezet vezetője

 

 

NYILATKOZAT

 

 

 

Alulírott __________________________________________________ kijelentem, hogy a

 

_______________________________________________________ pénzkezelési  szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló házipénztárért - a tevékenységemhez kapcsolódóan - anyagi felelősséggel tartozom.

 

 

 

Kelt: __________________________________

 

 

 

                                                                           _________________________________

                                                                                                pénztár-ellenőr

 

 

                                                                                                           

 

7. számú melléklet: Munkaköri leírás pénztáros/ pénztáros-helyettes feladatok ellátására

 

Munkaköri leírás

 

 

Név: ___________________________________

 

Munkakör: Pénztáros/ pénztáros-helyettes

 

Szervezeti egység: ________________________

 

Közvetlen felettes: ________________________

 

Általános feladatai és felelőssége:

 1. A munkaköre ellátásához szükséges jogszabályok és előírások megismerése, a munkavégzés során azok maradéktalan alkalmazása.
 2. A munkaköri feladatok megismerése, az előírt határidőre, jó minőségben való végrehajtása.
 3. A szervezet tulajdona védelmével kapcsolatos előírások maradéktalan betartása.
 4. A munkarend, a munka- és bizonylati fegyelem betartása.
 5. A munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonsági előírások betartása, időszakos oktatásokon és vizsgákon való részvétel.
 6. Szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése.
 7. A jogszabályokkal ellentétes, a szervezet érdekeit sértő intézkedésekre a gazdasági vezető figyelmének felhívása.
 8. Az üzleti titok megtartása.
 9. A munkavégzés során észlelt hiányosságok feltárása.
 10. Vezetői által részére meghatározott feladatok elvégzése.

 

Legfőbb szakmai feladatai:

 

 1. Forint házipénztár működtetése,
 2. Valuta házipénztár működtetése,
 3. Elszámolási előlegek fizetése, nyilvántartása, elszámolása,
 4. A pénztár napi forgalmához szükséges készpénz időbeni biztosítása,
 5. Pénztári számfejtés, bevételi-kiadási bizonylatok kiállítása,
 6. Heti (napi) pénztárzárások elvégzése,
 7. A bérek borítékolása, kifizetése,
 8. Vevő számlák befolyásának figyelése, kinnlevőségek behajtásának kezdeményezése, koordinálása,
 9. Biztosítások kezelése, biztosítási díjak fizetése,
 10. Casco kártérítések behajtása.
  1. Bankposta feladatok elvégzése.

 

Javaslattételi joga van:

 • A szervezet pénzügyi folyamatainak szabályozásában.
 • A szervezet bizonylati rendjének kialakításában.
 • Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések megfogalmazására, a gazdasági vezető részére történő továbbítására.
 • A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők kiküszöbölésére.

 

Munkakapcsolatot tart:

 • a gazdasági vezetővel,
 • a gazdasági szervezeti egység munkatársaival,
 • a szervezet többi szervezeti egységének dolgozóival,
 • bankokkal, biztosítókkal.

 

Helyettesítés:

Távolléte vagy akadályoztatása esetén a vállalkozás vezetője/gazdasági vezető által kijelölt személy helyettesíti, ill. Ő helyettesíthet más munkakörben dolgozót.

 

Jogszabályok és előírások:

 • A számviteli törvény és a számvitellel kapcsolatos más jogszabályok,
 • Az adózással kapcsolatos törvények és más jogszabályok,
 • A pénzügyi törvények és más pénzügyi jogszabályok,
 • Belső szabályzatok és előírások,
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Minden egyéb olyan jogszabály és előírás, amely a pénztárosi munkakör ellátásával kapcsolatos.

 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények:

 • Legalább középfokú pénzügyi végzettség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • _________________________
 • _________________________

 

Érvénybelépés időpontja: _____________________

 

 

 

 

Kelt: _____________________________

 

 

Tudomásul vettem:                                                                Jóváhagyta:

 

 

        ........................................                                             ........................................

                   munkavállaló                                                                  munkáltató

 

 

 

8. számú melléklet: A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak nyilvántartása

 

 

A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak névsora

 

 

A házipénztári kifizetések kiadási bizonylatának utalványozására az alább felsorolt dolgozók jogosultak:

 

Név

Beosztás

Jogosultság

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házipénztári befizetések átvételére jogosultak:

 

Név

Beosztás

Jogosultság

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házipénztári ellenőrök

 

Név

Beosztás

Jogosultság

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Jelen megbízások a  visszavonásig érvényesek.

 

 

Kelt: __________________________________

 

 

 

                                                                                                            ______________________

                                                                                                                                 

 

9. számú melléklet: A házipénztár/pénztárak kezeléséhez kapcsolódó kulcsok nyilvántartása

 

KIMUTATÁS

a házipénztár/pénztárak kezeléséhez kapcsolódó kulcsok nyilvántartásáról

 

 

Alulírott elismerem, hogy az alábbi kulcsólt átvettem, illetve átadtam. Tudomásul veszem, hogy ha a pénztári kulcs elveszett, eltört vagy a zár elromlott, azt azonnal jelentenem kell a szervezet vezetőjének/gazdasági vezetőjénekfőkönyvelőjének.

 

 

Kulcs megnevezése

Átvétel

Átadás

Átadás

Átvevő

pénztár/

pénzkazetta/

lemez-szekrény/

páncélszekrény

időpontja

oka

Név és aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  számú melléklet: Készpénz felvételre vonatkozó meghatalmazás

 

MEGHATALMAZÁS

készpénz felvételre

 

Alulírott ____________________________________________________ meghatalmazom

 

________________________________-t, hogy ______________________________ címen

 

_____. év  ___________ hó _____-n esedékes összeget helyettem felvegye.

 

 

 

 

Meghatalmazó aláírása és adatai

 

 

    _______________                         Anyja neve: _________________________

              aláírás                                   Személyi ig. száma: ___________________

 

 

 

 

Meghatalmazott aláírása és adatai

 

 

    _______________                         Állandó lakása: ______________________

              aláírás                                   Személyi ig. száma: ___________________

 

 

 

 

Tanuk aláírása és adatai

 

 

    _______________                         Állandó lakása: ______________________

              aláírás                                   Személyi ig. száma: ___________________

 

 

 

 

    _______________                         Állandó lakása: ______________________

              aláírás                                   Személyi ig. száma: ___________________

 

 

 


11.  számú melléklet: Meghatalmazások nyilvántartása

 

KIMUTATÁS

a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról

 

 

Nyilvántartási-

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Meghatalmazás visszavonása

szám

neve

neve

Szám

Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  számú melléklet: Jegyzőkönyv hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartásáról

 

 

JEGYZŐKÖNYV

hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartásáról

 

 

Felvéve:          ______. év _____________ hó ____ napján a

                       

_____________________________________

                        házipénztár helyiségében.

 

Jelen vannak: ______________________________ befizető

                        ______________________________ pénzügyi vezető

                        ______________________________ pénztáros

 

Tárgy:             Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása

 

A mai napon megjelent pénztárosunknál ______________________________ (foglalkozása:

 

_______________________________, lakcíme: _________________________város, község

 

____________________ u. _______szám, szem. ig. száma:______________________), hogy pénzbefizetést teljesítsen.

 

A pénztárosnak feltűnt, hogy a ________________ Ft címletű ________ sorozat és

 

________________ sorszámú bankjegy* (érme)* hamis, illetve hamisítványnak látszik.

 

A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét) ______év _______________ hó ____ -n,

 

_________________________nevű egyéntől kapta ___________________ városban (községben). A

 

fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a ______________ sorszámú elismervényt adtuk ki a befizető részére.

 

k.m.f.

______________                                                                              _____________

gazdasági vezető/főkönyvelő                                                                        pénztáros

 

_____________

befizető

 

* Nem kívánt rész törlendő

 

 

13.  számú melléklet: Elismervény hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről

 

ELISMERVÉNY

hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme)

átvételéről

 

 

 

Alulírottak elismerjük, hogy a mai napon ____________________________ (név)

 

______________________város (község) ______________________u. ______szám alatti lakostól az alábbi hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegyet (érmét) átvettük.

 

 

 

 

A bankjegy

Db

Címlet

Sorozatszáma

Sorszáma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti bankjegy (érme) MNB részére történő átadására soronkívül intézkedünk.

 

 

 

Kelt: ___________________________

 

 

_________________                                      ___________________

gazdasági vezető/főkönyvelő                                    pénztáros


14.  számú melléklet: Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása

 

ELSZÁMOLÁSRA  KIADOTT  ÖSSZEGEK  NYILVÁNTARTÁSA

 

 

 

Név

Beosztás

Kiadott összeg

Kiadás dátuma

Elszámolási előleg célja

Elszámolás határideje

Visszavét dátuma

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.  számú melléklet: Tájékoztatás az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról

 

 

FELJEGYZÉS

gazdasági vezető/főkönyvelő részére

 

 

Tárgy: Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról.

 

Értesítem, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra kiadott összegekkel.

 

 

Név

Beosztás

Elszámolásra kiadott összeg (Ft)

Elszámolási határidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el.

 

 

 

Kelt: ___________________________________

 

 

 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                                pénztáros

 

16.  számú melléklet: Kimutatás a pénztárban elhelyezett értékpapírokról

 

 

KIMUTATÁS

a szervezet pénztárában elhelyezett értékpapírokról

 

Értékpapír

szerzésének kelte

megnevezése, sorozat és sorszáma

névértéke

vételkori árfolyama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váltó

összege

esedékessége

értéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötvény

törlesztendő-részletek összege

követelés összege

beváltás kelte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékpapír

megnevezése, sorozat és sorszáma

névértéke

vételkori árfolyama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. számú melléklet: Jegyzőkönyv pénztár ellenőrzéséről

 

Jegyzőkönyv

pénztár ellenőrzéséről

 

 

Ellenőrzött időszak: ________________ –tól  _______________ -ig.

 

Az ellenőrzött időszakban _____ pénztárzárás történt.

 

Az ellenőrzött időszakban a pénztár működésével kapcsolatban hiba, hiányosság felmerült/nem merült fel

Az ellenőrzés kiterjedt a házipénztári be- és kifizetések bizonylatainak, a pénztárjelentésnek, a pénztárzárásnak, a pénztár és a bank közötti forgalomnak az ellenőrzésére, amelynek során az alábbi hibák kerültek feltárásra:

 

 1. Az alábbi be- és kifizetésekhez nem készült megfelelő bizonylat:

 

 

 

 

 1. Az alábbi be- és kifizetések a pénztárjelentésben nem szerepelnek:

 

 

 

 

 1. A házipénztár zárása az alábbi időpontokban nem történt meg:

 

 

 

 

 1. A házipénztár záró pénzkészlete ellenőrzéskor az alábbi időpontokban meghaladta a pénzkezelési szabályzatban meghatározott __________________Ft értéket:

 

 

 

 

 1. A bankszámláról történő pénzfelvételnél a pénzfelvétel jogcíme az alábbi esetekben nem került meghatározásra:

 

 

 

 

 1. A kerekítési hibahatár vizsgálatakor kiderült, hogy a kerekítés nem a szabályoknak megfelelően lett elvégezve az alábbi esetekben:

 

 

Kelt : ____________________                                                                   

                                                                       …………………        …………………….

pénztáros                    pénztárellenőr

 

 

18. számú melléklet: Jegyzőkönyv pénztár eltérés kivizsgálásáról

 

 

JEGYZŐKÖNYV

pénztár eltérés kivizsgálásáról

 

 

Felvéve:          ________ év _____________ hó ____ napján a

                       

______________________________________

                        házipénztár helyiségében.

 

Jelen vannak:  ______________________________ pénztáros

                       

______________________________ pénztári ellenőr

 

Tárgy:             A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közötti eltérés kivizsgálása.

 

A mai napon pénztárzárlat után

______________ Ft, azaz ________________________ forint többlet* , illetve

 

______________ Ft, azaz ________________________ forint hiány* keletkezett, melynek

okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani.

 

Fentiek miatt a pénztáros

 • a többletet a _____________________________ számú bizonylaton bevételezte* , illetve
 • a hiányt a_______________________________ számú bizonylaton befizette* a házipénztárba.

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

...............................                                                                ...............................

   pénztári ellenőr                                                                          pénztáros

 

*Nem kívánt rész törlendő

 

 

 

19.  számú melléklet: Jegyzőkönyv pénztár átadás-átvételéről

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Felvéve a: ____________________________________________________ házipénztárában

 

(cím: _______________________________________________________________)

 

_____.év __________ hó _____ napján

 

Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel

 

Az átadás-átvétel oka:________________________________________________________

 

Jelen vannak: ____________________ átadó

 

     ____________________ átvevő

 

     ____________________ házipénztár ellenőr

 

Átadásra kerül:

 

 1. A házipénztár készpénzkészlete címletenként a megszámlált és a könyv (tabló és pénztárjelentés) szerinti eltérést is kimutatva.

 

 1. A pénzkezeléssel kapcsolatos szigorú számadási kötelezettségű nyomtatványok:

 

Készpénzcsekk

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Elszámolási utalvány

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Bevételi pénztárbizonylat

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Kiadási pénztárbizonylat

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

Pénztárjelentés

utolsóként felhasznált sorszám: ____________________

 

A fenti bizonylatok felhasználatlan tömbjei a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásai szerint kerültek átadásra. Eltérés nincs. (Vagy: Eltérés a következő:                    )

 

A fentiek szerint a házipénztárt átadtam ill. átvettem.

 

 1. m. f.

 

         ____________________                                                        ____________________

                         átadó                                                                                      átvevő

_________________________

pénztárellenőr