REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK RENDJE, CÉGAUTÓ ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSA MINTÁT!

Gépjárművek használatának és üzemeltetésének rendje, cégautó üzemanyag elszámolás

 

Bevezetés

 

Jelen szabályzat a ………………../vállalkozás/ (a továbbiakban:Társaság) tulajdonában álló, általa bérelt és/vagy lízingelt gépjárművek – a továbbiakban: gépjárművek – üzemeltetési rendjét, valamint a magántulajdonú gépjárműveknek a Társaság érdekében történő használatának szabályait tartalmazza.

 

I. Alapfogalmak és az azokkal összefüggő alaprendelkezések

 

1.KRESZ

A gépjármű használata közben a vezető köteles betartani a közlekedési szabályokat, azok megszegéséért személyes felelősséggel tartozik. Ennek jogi kereteit a közúti közlekedés szabályairól szóló, 1/1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelet adja.

 

2.Gépjárművek üzemeltetése alatt kell érteni azok használatra való előkészítését, a tervszerű megelőző karbantartást, valamint a gépjárművek igénybevételének, üzemeltetésének során felmerült költségek elszámolását és nyilvántartását is.

 

3.Gépjárművek nyilvántartása

A gépjárművekről egyedi nyilvántartást kell vezetni, amelynek a következőket tartalmaznia:

 • a gépjármű
 • típusa;
 • forgalmi engedély száma; 
 • forgalmi rendszáma;
 • REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK RENDJE, CÉGAUTÓ ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSA MINTÁT!

 • motorszáma;
 • alvázszáma;
 • tartozékai;
 • alapnorma (fogyasztási norma);
 • a biztosítások adatai (kötelező és Casco módozat);
 • a gépjármű használatának módja, és
 • amennyiben útnyilvántartási kötelezettség áll fenn, annak vezetési módja.
   

Erre a Társaság e szabályzat 1. mellékletében szereplő „Egyedi nyilvántartó lap” nevű nyomtatványt használja, melynek kitöltése a gépjármű aktiválásával (használatba vételével) kötelező.

Az egyedi nyilvántartó lap mellékleteként – e szabályzatban nem rögzített formában és módon - nyilván kell tartani további a következőket is:

 • garanciális javítások, javítások, kötelező szervízelések
 • a kilométeróra állására vonatkozó adatok havonta, de minimum az év első és utolsó napjára vonatkozóan;
 • az esetlegesen elszenvedett balesetek adatai.
   

Szükség esetén az „Egyedi nyilvántartó lap” adatait az aktuális tényeknek megfelelően módosítani lehet, illetve kell.

 

Az „Egyedi nyilvántartó lap” – jelen szabályzat értelmezésében -  nem azonos a Társaság tárgyi eszközeiről szóló analitikus nyilvántartásokban megtalálható nyilvántartó lappal!

 

4.NAV üzemanyagár

REGISZTRÁLJON ITT, ÉS ELKÜLDJÜK ÖNNEK A TELJES GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK RENDJE, CÉGAUTÓ ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSA MINTÁT!

 

A NAV a honlapján, illetve a Magyar Közlönyben havonta közzéteszi a következő hónap fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat forintra kerekítve, illetőleg, ha az üzemanyagárat törvényben vagy kormányrendeletben előírt szabályok változásának következményeként növelik, akkor az említett szabályok változását követő áremelés időpontjában az előzőek szerint megállapított, az adott hónapban az említett időponttól alkalmazható, módosított üzemanyagárat.

 

5.Üzemanyag megtakarítás

 

Üzemanyag megtakarítás = (megtett km * üzemanyag fogyasztási norma * NAV üzemanyagár) – (megtett km * számla szerinti üzemanyag mennyiség * NAV üzemanyagár)

A Társaság az egyes gépjárműhasználók számára üzemanyag-megtakarítást nem állapít meg, tekintettel arra, hogy a gépjárművek üzemanyagköltségeinek elszámolása során, a kialakított rendszerből következően semmilyen bevételhez nem juthatnak a munkavállalók.

vagy

A Társaság az alábbi munkakörökben dolgozó, illetve alábbi feladatokat ellátó, a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tagjai számára, az alábbi értékhatárig számolja el az üzemanyag megtakarítást[1]:

Munkakör/feladat

Összeghatár

Mt. szerinti alkalmazott/ személyesen közreműködő tulajdonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Az üzemanyag megtakarítás címén kifizetett összeg adóalap-kedvezményt jelent, nem költségtérítést.

Évközi kifizetés

Az évközi kifizetésekkor esetleg adóelőleg alapként szolgáló üzemanyag megtakarítási összegek az év végén bevételnek nem minősülő összeggé válnak. A megtakarítás évközi kifizetésénél a havi (vagy több havi) 100 ezer forintot meghaladóan kifizetett adóelőleg-köteles összeg nem göngyölíthető azon hónapokra, amikor nem volt üzemanyag-megtakarítás kifizetés. Azonban az évben végig fennálló jogviszonynál, ha az évközi kifizetések gyakoriságától és összegétől függetlenül, az év végén (12*100.000=) 1,2 millió forint került kifizetésre, akkor még úgy sem keletkezik adóköteles jövedelem, ha egy évközi kifizetéskor a kifizetésig figyelembe vehető értékhatárt meghaladó, adóelőleg-alapba már beszámítandó részt kerül megállapításra.

A dokumentum teljes tartalmát elküldjük Önnek regisztráció után!

[1] A törvény nem teszi kötelezővé, hogy a megtakarítást csak járművezetői munkakörben dolgozó alkalmazott számára lehet kifizetni! Ez azt is jelenti, hogy nem kell járművezetői munkakörben dolgoznia a magánszemélynek, ahhoz, hogy e juttatásban részesülhessen, de azt azonban igazolni kell, hogy a megtakarítás kifizetésének alapjául szolgáló utakon ő vezette a járművet. Ezt az adatot a fuvarlevél, menetlevél tartalmazza.

 

A dokumentum teljes tartalmát elküldjük Önnek regisztráció után!