REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

Szervezeti és működési szabályzat – SZMSZ

Szervezeti és működési szabályzat készítése elsősorban közhasznú és közjogi szervezetek számára kötelező, azonban azoknál a társaságoknál és vállalkozásoknál, ahol a munkaköri leírásban nem lehet teljes körűen szabályozni a feladatokat, hatásköröket és hierarchikus viszonyokat , ott nagyon hasznos dokumentum. Készítse el egyszerűen szervezeti és működési szabályzatát sablonjaink segítségével! Szabályzat sablonjaink megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és a kitöltésük is egyszerű. Az alábbi űrlap kitöltését követően e-mailben elküldjük a megadott címre a szabályzat teljes és friss változatát.

szervezeti és működési szabályzat

Beleolvasok!

 

Szervezeti és működési szabályzat kötelező elemei


Szervezeti és működési szabályzatot, továbbiakban SZMSZ a szervezet képviselő testülete alkotja meg, melyben a kapcsolódó jogszabályok által nem vagy nem elég részletességgel szabályozott folyamatokat foglalják keretbe. Jelen dokumentumban nem az önkormányzatok SZMSZ megalkotására koncentrálunk. Az önkormányzatok, az államháztartási szervezetek és a nonprofit szervezetek esetében, az SZMSZ megalkotása közjogi aktus és ennek megfelelően végrehajtási rendeletben rögzítik a kidolgozásának részleteit. Az általunk megfogalmazott mintadokumentum bármely a versenyszférában működő vállalkozás által alkalmazható, a szervezeti és működési rend témaköreire koncentrál.

A szabályzat kötelező tartalmi elemei

 

A társaság bemutatása 

Az első nagy fejezetben a társaság bemutatására, céljára és üzletpolitikájának, jogállásának bemutatására kell hangsúlyt fektetni és természetesen a társaság azonosíthatóságát biztosítva valamennyi cégjegyzésben szereplő adatát.

Társaság irányítása, szervezeti felépítés 

A szervezeti struktúrát bemutató folyamat ábrát mellékletként célszerű csatolni. Ebben a második fő fejezetben a tagsági viszonyok, társaság tulajdonlása, vagyis a tulajdonosok és a tulajdonrészek kerülnek részletezésre, továbbá az ezekből fakadó jogok és kötelezettségek mind a jogi személyek és magánszemélyek tekintetében.

Társaság működési rendje és döntési jogkör 

A taggyűlés tagjait, levezető elnök személyét mutatja be, és döntési, szavazati jogkörét. A taggyűlés és rendkívüli ülés összehívásának módját valamint levezetését részletezi a fejezet. A taggyűlésekről jegyzőkönyv vezetésének és a taggyűlésen meghozott döntésekről szóló határozatok tartalmi követelményeit ismerteti. Ennek a két dokumentumnak az SZMSZ minta szabályzatunk egy -egy lehetséges változatát mellékletünk tartalmazza.

Tisztségviselők és tevékenységük

A társaság vezető tisztségviselői és feladataik kerülnek bemutatásra tisztségenként: ügyvezető vagy vezérigazgató, könyvvizsgáló, taggyűlés elnöke.


Belső ellenőrzés 

A társaság tevékenységének és működésének belső ellenőrzéséért a vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető vagy a vezérigazgató a felelőse. A belső ellenőrzés feladatainak ellátásában az ügyvezető vagy a vezérigazgató alapvetően a belső ellenőr szakértelmére támaszkodva az éves ellenőrzési terv alapján a korábban feltárt hibák elkerülése céljából gyakorolja a vezetői ellenőrzést
A belső ellenőrzés körébe tartozik a társaság működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, a társasági vagyon védelmének rendszeres felmérése; a jogszabályok, a társasági szerződés és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése.

A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető, továbbá az egyes vezetői munkakört betöltő dolgozók kötelesek az alájuk rendelt dolgozókat végzett munkájukról és a feladataik teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni, és egyébként meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről.

A belső ellenőrzés teljes folyamatát részletezi ez a fejezet lépésenként.

REGISZTRÁLJON ITT , ÉS MEGKAPJA AZ AKTUÁLIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT INGYENESEN!

Tervezés 

A stratégiai tervezés vagy üzleti tervezés
A társaságnak célszerű hosszútávú, stratégiai tervet készíteni 2-3 éves időtávra, melynek megvalósítására segítségül beépítheti a rövidebb időtávra szóló éves üzleti terveit. A tervezési folyamatokat egymással összhangban, egymást támogató módon kell megalkotni.

A munkaszervezet feladatai 

A vezetők általános és munkakör szerinti feladatait részletezve célszerű kitérni a hatáskörökre, felelősségi körökre, utasítási rendre valamint a helyettesítésekre is. Amennyiben a társaság minőségirányítási rendszert működtett, különös tekintettel integrált irányítási rendszer esetében, célszerű a dokumentumot az MSZ EN ISO 9001 –es szabványnak megfelelő kézikönyvvel és annak egyéb dokumentumaival összhangban létrehozni, frissíteni.

 

Jogkörök gyakorlása 


Jogkör csoportonként ismertetjük ebben a fejezetben a gyakorlásuk során felmerülő teendőket a kapcsolódó munkakör hozzárendelésével. Az alábbi jogkörök kerülnek részletezésre:

• munkáltatói jogkörök
• vezetői munkakörök átadás-átvételi rendje
• döntéshozatali rend
• jognyilatkozat tétel
• szerződések teljesítése ,
• kártérítési felelősség
• munka- és tűzvédelem
• béren kívüli juttatások
• adatvédelem

Hatálybalépés 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépésnek napjától kell alkalmazni.
Jelen tájékoztató anyag a teljesség igénye nélkül készült és nem tér ki minden szervezeti és működési szituációra. Kérjük, a hatályos jogszabályokat vegye alapul. Jelen segédanyag értelmezéséből fakadó károkért a kiadó nem vállal felelősséget.

Szervezeti és működési szabályzat minta 

Olvasson bele minta szervezeti és működési szabályzatunkba. A teljes változatot egy egyszerű regisztrációt követően a rendelkezésére bocsátjuk!